ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หัวข้ออนามัยมีเดีย


เข้าสู่ระบบ
 Login

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมอนามัย

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนารูปแบบบริการด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์และคลินิกสุขภาพเด็กดี และการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี” (06/12/2559)
  ข่าวแจก "กรมอนามัย ขับเคลื่อนงาน Long Term Care และภาวะสมองเสื่อม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" (06/12/2559)
  ภาพข่าว กรมอนามัย ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" (06/12/2559)
  ข่าวแจก "สาธารณสุขแนะ 10 วิธีออกกำลังกาย ทำง่าย สนุก สุขภาพดี" (01/12/2559)
  ข่าวแจก"กรมอนามัย ชี้ พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกฯ ปกป้องสิทธิแม่รับข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้องเพื่อคุ้มครองลูกได้กินอาหารที่ดีที่สุด" (30/11/2559)
     
  ศูนย์อนามัยที่ 9 รวมพลังถวายความภักดีในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมจัดกิจกรรม Kick Off Exercise Day ตอบรับนโยบายรัฐบาล (01/12/2559)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบล Long term care เขตสุขภาพที่ 4 รุ่นที่ 2 (01/12/2559)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดหลักสูตรการสื่อสาร เรื่อง เพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว (01/12/2559)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมพัฒนาโรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนระดับเพชรและยกระดับคุณภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้สูงขึ้น (01/12/2559)
  ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดอบรม "ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)" (28/11/2559)
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> โครงสร้างกรมอนามัย

โครงสร้างกรมอนามัย
29. ศูนย์ห้องปฏิบัติการ
8. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
7.กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
9. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
6. สำนักโภชนาการ
4. สำนักทันตสาธารณสุข
1. สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองคลัง
5. กองแผนงาน
10. กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
11. - 22. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12
23. สำนักส่งเสริมสุขภาพ
24. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
25. กลุ่มตรวจสอบภายใน
26. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
27. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
28. สำนักที่ปรึกษา

หน้า : [1]
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข