ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หัวข้ออนามัยมีเดีย


เข้าสู่ระบบ
 Login

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมอนามัย

  กรมอนามัย รับรางวัลองค์กรโปร่งใส NACC AWARDS 2017 (17/11/2560)
  สธ. รณรงค์ ‘เส้นทางส้วม ครบวงจร’ เน้นจัดการสิ่งปฏิกูลถูกสุขลักษณะ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค (17/11/2560)
  กรมอนามัย จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สู่ก้าวคนละก้าว เพื่อคนไทยสุขภาพดี" (16/11/2560)
  ประกาศผลบุคคลที่ผ่านการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (16/11/2560)
  กรมอนามัยห่วงสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เร่งพัฒนางานสานต่อตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ (15/11/2560)
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> โครงสร้างกรมอนามัย

โครงสร้างกรมอนามัย
29. ศูนย์ห้องปฏิบัติการ
8. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
7.กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
9. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
6. สำนักโภชนาการ
4. สำนักทันตสาธารณสุข
1. สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองคลัง
5. กองแผนงาน
10. กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
11. - 22. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12
23. สำนักส่งเสริมสุขภาพ
24. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
25. กลุ่มตรวจสอบภายใน
26. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
27. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
28. สำนักที่ปรึกษา

หน้า : [1]
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข