Thai

Eng

ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Login Intranet กรมอนามัย
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น(ภายหลังภาวะน้ำท่วม) ออกกำลังกาย... คลายหนาว ระวังภัยมืดในกระเช้าปีใหม่ เค็กคุกกี้ ดูทั้งหมด
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบโมชั่นกราฟฟิก"
  สรุปการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  วาระและเอกสารการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง" วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์
อ่านทั้งหมด
 
ระบบฐานข้อมูลของผู้รับบริการ
Open-ID
แสดงความคิดเห็น
ท่านรู้จักสายด่วน 0-2590-4000 สายด่วนสุขภาพกรมอนามัยหรือไม่
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
  หมอรัชตะ ประกาศปักธง “ 9 คำมั่น” ปั้นคุณภาพเด็กไทยในอีก 20 ปี ตามสเปค แข็งแรง พัฒนาการดี มีคุณธรรม นำพาประเทศเจริญรุ่งเรือง เชื่อมบ้าน-สถานบริการ–ศูนย์เด็กเล็ก เป็นฐานหลักพัฒนาเด็ก (28/01/2558)
  ข่าวแจก "กรมอนามัย แนะ เลี่ยงกินข้าวโพดชนมื้อข้าว หวั่นร่างกายรับแป้งเกินจำเป็น" (28/01/2558)
  ข่าวแจก "กรมอนามัย รณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ลงพื้นที่ตลาดใหม่ทุ่งครุตลาดสด น่าซื้อ 5 ดาว" (25/01/2558)
  ภาพข่าว "อธิบดีกรมอนามัย มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมด้านทันตสาธารณสุข" (23/01/2558)
  ข่าวแจก "กรมอนามัย จับมือ จ.ยะลา ขยายพื้นที่ดื่มนมฟลูออไรด์ให้เด็กวัย 3-12 ปี หวังลดปัญหาฟันผุ" (21/01/2558)
อ่านทั้งหมด
 
 
 
   
 
 
 
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินความเหมาะสมในการรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558 ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา) (15/01/2558)
  แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2558 (17/12/2557)
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2558 (28/11/2557)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนรัฐบาลไปอบรมในต่างประเทศประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) และประจำปี 2557 (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ) (16/07/2557)
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัยไปศึกษาในประเทศ และ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 2) (23/06/2557)
อ่านทั้งหมด
 
หน้าหลัก >> โครงสร้างกรมอนามัย

โครงสร้างกรมอนามัย
29. ศูนย์ห้องปฏิบัติการ
8. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
7.กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
9. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
6. สำนักโภชนาการ
4. สำนักทันตสาธารณสุข
1. สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองคลัง
5. กองแผนงาน
10. กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
11. - 22. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12
23. สำนักส่งเสริมสุขภาพ
24. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
25. กลุ่มตรวจสอบภายใน
26. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
27. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
28. สำนักที่ปรึกษา

หน้า : [1]
 ปฏิทินกิจกรรม
ระบบจดหมายอิเล็กทรอ
นิกส์กลางเพื่อการสื่อสาร
ในภาครัฐ
Login >>
สมัครขอใช้งานอีเมล์
วิธีแก้ปัญหาการใช้ mailgothai
การส่งเอกสารเพื่อเปิดใช้อีเมล์
มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ สันติชัย โทร 0-2590-4290
สอบถามได้ที่ คุณศรัณยู / คุณธนพล
โทร 0-2590-4293
กรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย
Banner นิเทศกรมอนามัย
ระบบการประชุมกรมอนามัย
การพิมพ์หนังสือราชการกรมอนามัย ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย
DHIA ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย
ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย IT-Zone
สู่ความสำเร็จ E-Service กรมอนามัย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ASEAN
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Copyright 2012 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000