ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 6 ประชุมหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดพัฒนาการล่าช้า ทั้ง 12 ศูนย์เขต
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2560
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุม GREEN & CLEAN Hospital
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมหารือแนวทางการสร้างกระบวนการความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ศอ.7 จัดอบรม CM ปี 2561
ศอช. ติวเข้มการเลือกกลุ่มตัวอย่าง พัฒนาคุณภาพงานวิจัย
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแล ผู้สูงอายุ (Care manager) ประจำปีงบประมาณ 2561
นายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน
การอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ประเมินซ้ำ อำเภออนามัยการเจริญพันธ์และโรงพยาบาลที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น
ผอ.ศอ.10 อุบลฯ บรรยาย ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยทางระบาดวิทยาและคลินิก ในเวทีการประชุมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้หลังอบรม Professional Personality Training
อ่าน 6 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ลงนามปฏิบัติราชการปี 2561
อ่าน 5 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 รับนโยบายส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 61
อ่าน 4 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 เสริมทัพ GEN ใหม่ พลังแห่งการขับเคลื่อน
อ่าน 4 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ถอดบทเรียนสุดยอดแบบอย่างเคล็ดไม่ลับกับการทำงาน
อ่าน 3 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมปฏิบัติการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้จัดการลงนามการปฏิบัติราชการประจำปี 2561
ศอ.7 อบรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี สำหรับครู

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข