ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุม พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุม “พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมในสตรีไทย จ.ยโสธร
ศอ.10 อุบลฯ จัดอบรม “ พัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน ” จ.อำนาจเจริญ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการและการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมการดำเนินการตามมาตรฐาน 5 ส.
ศอ.6 MOU วสส.ชลบุรี Health Literacy เพื่อประชาชน เขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 0 ครั้ง
ศอ.7 พัฒนา "การสร้างสุขในการทำงานด้วยสมาธิ"
ศอ.7 ร่วมงาน สานสัมพันธ์น้องพี่ มิตรไมตรี 4 องค์กร ครั้งที่ 11
ศูนย์อนามัยที่ 6 พัฒนาระบบข้อมูล (NEHIS) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตสุขภาพที่ 6
ศอ.7 ขอนแก่น จัดทำหลักสูตร “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซบ”
ศอ.7 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 61
ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาบูรพาและ สปสช.เขต 6 ระยอง จัดอบรมหลักสูตร Care Manager รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
อ่าน 5 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 เปิดศักราช ปี 61 "องค์กรโปรงใส ต่อต้านการทุจริต"
อ่าน 3 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมทีมผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 6 ตรวจราชการนิเทศงาน จ.สระแก้ว ในรอบที่ 1 ปี งปม.2561
อ่าน 3 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมจัดกิจกรรมให้ความสุข "วันเด็กแห่งชาติ" ปี 61 ร.ร.วัดนาเขื่อน
อ่าน 2 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมขับเคลื่อน พ.ร.บ. Milk code และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อ่าน 2 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมทีมผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 6 ตรวจราชการนิเทศงาน จ.สมุทรปราการ ในรอบที่ 1 ปี งปม.2561
อ่าน 1 ครั้ง
ศูนยอนามัยที่ 6 ร่วมทีมผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 6 ตรวจราชการนิเทศงาน จ.ระยอง ในรอบที่ 1 ปี งปม.2561
อ่าน 1 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดตราด และจันทบุรี
อ่าน 1 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดประชุมการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมวัยรุ่น สูงดีสมส่วน ภายใต้ NEST ในระดับพื้นที่
อ่าน 1 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข