ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศปริภูมิด้วย Quantum GIS
กรมอนามัยจับมือกรมควบคุมมลพิษขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่
ข่าวแจก "กรมอนามัยร่วมภาคภูมิใจกับชาวตะกั่วป่า ในพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้"
อ่าน 467 ครั้ง
ข่าวแจก "กรมอนามัยแสดงความดีใจกับชาวด่านซ้ายในพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้"
อ่าน 502 ครั้ง
ข่าวแจก "กรมอนามัย เผย มะเร็งเต้านมภัยคุกคามสตรีไทยเสียชีวิตเฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อ 1 คน ชู เทคโนโลยี Mammography สร้างทางรอด"
อ่าน 674 ครั้ง
ข่าวแจก "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ เสด็จเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555"
อ่าน 1119 ครั้ง
ข่าวแจก "สธ. เร่งพัฒนาตลาดสดให้ผ่านเกณฑ์ ย้ำความมั่นใจอาหารปลอดภัย หนุนครัวไทยสู่ครัวโลก"
อ่าน 727 ครั้ง
ข่าวแจก "กระทรวงสาธารณสุขมอบป้ายส้วมสะอาดได้มาตรฐาน HAS แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ"
อ่าน 5204 ครั้ง
ข่าวแจก "สธ. ลงนาม MOU ผู้ประกอบการค้าอาหารทั่วไทย มุ่งอาหารสะอาด ปลอดภัย ได้คุณค่าโภชนาการ รับประชาคมอาเซียนปี’58"
อ่าน 573 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมอนามัย (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ต.ค. ๕๕)
ข่าวแจก "สธ. ชวนวัยโจ๋แข่งออกกำลังกายนวลีลา สร้างไอเดียจุดประกายท่วงท่าใหม่ ลดโรค ลดอ้วน"
อ่าน 659 ครั้ง
ภาพข่าว "กรมอนามัยประกาศรับรอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน จังหวัดนครปฐม"
อ่าน 692 ครั้ง
ข่าวแจก "สธ. ชวนคนไทยลดอ้วนสร้างบุญ ตั้งเป้า 10,000 ตัน ตลอดพรรษานี้"
อ่าน 380 ครั้ง
ข่าวแจก "สธ. เตรียมรับสังคมสูงวัยปี’68 จัดเวทีเรียนรู้ตำบลต้นแบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว"
อ่าน 363 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2555
ภาพข่าว "กรมอนามัยร่วมภาคภูมิใจกับชาวแม่ริมในพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้"
อ่าน 543 ครั้ง
ข่าวแจก "สธ. ส่งเสริมสตรี วัยรุ่น เยาวชน เข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ มั่นใจปี’58 บรรลุเป้าหมายด้านประชากรและการพัฒนา"
อ่าน 925 ครั้ง
ข่าวแจก "สธ. มอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี’54 เผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มาตรฐานส้วมสาธารณะเป็นกฎหมายเล็งใช้ในร้านอาหารและปั๊มน้ำมัน"
อ่าน 931 ครั้ง
ภาพข่าว "กรมอนามัย เปิดตลาดนัดใหม่!...ทุกวันอังคาร"
อ่าน 1960 ครั้ง
ข่าวแจก "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 9"
อ่าน 672 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข