ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศอ.6 คืนข้อมูลการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยโสมง จ.ปราจีนบุรี
อ่าน 96 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยแบบ R2R ณ จ.จันทบุรี
อ่าน 101 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยแบบ R2R
อ่าน 62 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 เยี่ยมประเมินรับรอง มาตรฐานงานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
อ่าน 126 ครั้ง
ศอ. 6 ร่วมกับ สคร. 6 และทีมประเมินรับรอง จ.สระแก้ว เยี่ยมประเมินรับรองมาตรฐานที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
อ่าน 93 ครั้ง
ศูนยือนามัยที่ 6 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 88 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับ เทศบาลเมืองชลบุรี รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร
อ่าน 119 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ขอขกย่องเชิดชูเกียรติ แบบอย่างร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี กับภาคีเครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 147 ครั้ง
อาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท ม.มหิดล ศึกษาดูงาน ศอ.6 ชลบุรี
อ่าน 116 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เก็บพฤติกรรมสุขภาพของผู้ประกอบกิจการ
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การดำเนินงานคลีนิกไร้พุงคุณภาพ DPAC Quality โรงพยาบาลเซกา โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
อ่าน 118 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2559 "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย"
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดดครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการซ้อมแผนเผชิญเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2559
ร่วมการประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย "คัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน"
พิธีถวายพระชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้งและหมอกควัน
บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง พัฒนาทักษะการวางแผนผู้ปฏิบัติงาน มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ
ติวเข้มการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อผลักดันศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง เป็นองค์กรคุณภาพ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข