ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เปิดการอบรมผู้ประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2560
ศูนย์อนามัยที่ 9 ระดมความคิดขับเคลื่อนการดำเนินงานเด็กวัยเรียน
อ่าน 191 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่เฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมคุณภาพอากาศโรงไฟฟ้าชีวมวล
อ่าน 187 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดงานปีใหม่ 2560 เน้นพิธีแบบไทย ใส่ใจสุขภาพ
อ่าน 283 ครั้ง
ครบรอบ 49 ปี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประกาศต่อต้านการทุจริตในวันต้านคอร์รัปชั่นสากล
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดอบรมวิทยากรค่ากลาง
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ต้อนรับนักศึกษาดูงานเภสัชกรรม
การแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีจัดการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม Best practice การดำเนินงานด้านโภชนาการและอนามัยช่องปากในเด็กปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดการประกวดเมนูผักอร่อย "กุ๊กน้อยละเลงครัว" ระดับเขต
อ่าน 180 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมโครงการ “ พัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน”
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "สุจริตตามรอยพ่อ"
Cluster วัยทำงาน กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ได้ดำเนินการโครงการบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยจัดกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน" (Health leader)
อ่าน 207 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาค่ากลาง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดงาน "ราตรีวันเสด็จ"
อ่าน 140 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดงาน "กีฬาวันเสด็จ"พร้อมประกาศ 2 นโยบายสำคัญ
อ่าน 150 ครั้ง
อธิบดีกรมอนามัย และคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
อ่าน 193 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปฏิธานสมเด็จย่าต้านภัยเต้านม
อ่าน 130 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 เผยเคล็ดลับที่ไม่ลับด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร ให้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข