ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
รับมอบโล่รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559
อ่าน 262 ครั้ง
นิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 1 และศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลำปาง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
อ่าน 334 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่าง "น้ำศักดิ์สิทธิ์" อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
อ่าน 308 ครั้ง
ศอ.10 อุบลฯ รับคณะนิเทศกรมอนามัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
7 ศูนย์วิชาการ ภาคตะวันอก เขตสุขภาพที่ 6 ร่วมบูรณาการเตรียมพร้อมเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0
อ่าน 205 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ข้าราชการ จ.ยะลา วัดพรุทุ่งคอก (วัดทุ่งยอ)
อ่าน 234 ครั้ง
กรมอนามัยนิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
อ่าน 229 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศที่ 2 การประกวดระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ศอ.10 อบ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ระบบการจัดการขยะมูลฝอยและการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
ศอ.10 อบ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อลดปัญหามารดาเสียชีวิตจากสาเหตุที่ป้องกันได้
ศอ. 10 อบ. ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมวิชาการ “ตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term Care) บูรณาการ 5 กลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 10”
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: อบรมฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการเรื่อง "การช่วยฟื้นคืนชีพ"
แผนงาน/โครงการ ปี 2560 รองรับการเปลี่ยนแปลง
ศอ.7 จัดเวที “แบ่งปันองค์ความรู้จากพี่ สู่ น้อง”
ศอ.7 รณรงค์ลดปริมาณมูลฝอยและประกวดนวัตกรรม 3Rs
ศอ.10 อบ. ประชุมจัดทำแผนฯ พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดมหกรรม CQI 2016
อ่าน 168 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ปฏิบัติธรรมตามโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เข้าร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการตัดสินการจัดประกวดบูธนิทรรศการในการประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 8
อ่าน 135 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข