ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 11 : โรงเรียนสวนศรีวิทยา โรงอาหาร 5 ดาว ต้นแบบกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 11 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมชมเสริมพลังงานสุขภาพดี:จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี ที่อ.คุระบุรี จ.พังงา
ศูนย์อนามัยที่ 11 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมชมเสริมพลังงานสุขภาพดี :วัยรุ่นละอุ่น รวมใจ ไม่ชิงสุกก่อนห่าม
ศูนย์อนามัยที่ 11 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมชมเสริมพลังงานสุขภาพดี :ชีวิต ดี๊ ดี ที่ ท่าศาลา
ศูนย์อนามัยที่ 11 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมชมเสริมพลังงานสุขภาพดีที่.. ต. เขาต่อ อ.ปลายพระยา
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีหน่วยงานกรมแพทย์ทหารเรือ ในเขตสุขภาพที่ 6 ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาิติ (HPHNQC)
อ่าน 94 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และถอดบทเรียนงานอนามัยแม่และเด็ก
อ่าน 118 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 100 ครั้ง
กรมอนามัยโคราชเปิดบ้านต้อนรับผู้สูงอายุดูงาน แนวทางสร้างนวัตกรรมเครือข่ายผู้สูงอายุเข้มแข็ง
อ่าน 100 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี รวมพลแลกแปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว LTC ในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 125 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ข่าววิทยากรมณีเวชการปรับสมดุลโครงสร้างของร่างกาย
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ข่าวการป้องกันการจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "ผู้สร้างขุมทรัพย์ทางปัญญาด้วย R2R/งานวิจัย"
อ่าน 161 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดงาน "วันนอนหลับโลก" (World Sleep Day) "หลับสนิท ชีวิตมีสุข"
อ่าน 167 ครั้ง
อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อ่าน 181 ครั้ง
อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดการหมอกควัน
อ่าน 107 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ "วันนอนหลับโลก" (World Sleep Day)
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ติดตามการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในมิติเมืองสุขภาพดี
อ่าน 248 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข