ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลสุขภาพเด็กนักเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การส่งเสริมสุขภาพ เรื่องการปรับสมดุลชีวิต พิชิตวัยชรา
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ kick off Change
อ่าน 284 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์รวมพลังบริหารการเปลี่ยนแปลง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรม ล้างส้วม พร้อมกัน รับวันสงกรานต์ (Toilet Big Cleaning Days)
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมพ่อแม่คุณภาพคลอดปลอดภัยเด็กพัฒนาการสมวัย
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
"เปลี่ยนแปลงสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม"
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประกาศ CHANGE "เราทำได้"
อ่าน 134 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ DOH Change ผ่านทางระบบ teleconference ที่ห้องประชุมดาวเรือง อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 5
พิธีมอบโล่ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัด ปี2558 พร้อมทั้งประชุม MCH.Board ระดับเขต ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทริร์นแกรนด์ จ.ราชบุรี
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว พร้อมทั้งอำลาเด็กที่จะก้าวเข้าสู่วัยอนุบาล
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์รวมพลังบริหารการเปลี่ยนแปลง
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
ผู้อบรมการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 10 ศึกษาดูงานบ่อบำบัดน้ำเสีย
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดระดมความคิดการดำเนินงานอนามัยเด็กวัยเรียน
อ่าน 253 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 10
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพ อปท. หลักสูตร EHA
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข