ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชมการดำเนินงาน LTC ต.คลองน้อย
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล Long Term Care “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
กรมอนามัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม รักเป็น ปลอดภัย ในโครงการ "หนุ่มสาว...ยุคใหม่ใส่ใจความพร้อม"
อ่าน 195 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดสัปดาห์วาเลนไทน์ เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว
อ่าน 164 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559
อ่าน 196 ครั้ง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สานฝัน ปั่นด้วยใจ ณ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
อ่าน 144 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 สรรหาสุดยอดส้วมระดับประเทศปี 2558
อ่าน 170 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่10
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดนิทรรศการให้ความรู้การบริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในเทศกาลวันแห่งความรักตอน ทีนเซ็นเตอร์รักนี้ต้องลอง
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ ร่วมกับ สำนักงานเขตบางเขน ร่วมจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ "การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น"
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสิทธิ์ "บัตรทอง" วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2559
นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 11
นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชมการดำเนินงาน LTC ต.คลองน้อย
"นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรมอนามัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ "การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ เปิดกิจกรรม Open House เพื่อให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่เขตบางเขนทราบ และให้ความร่วมมือเปลี่ยนสิทธิการรักษามาที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข