ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ จัดการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2559
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เปิดกิจกรรม “องค์กรฟิต พิชิตพุง”
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดสัมมนาเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส เพื่อขับเคลื่อนงานอย่างยั่งยืน
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ติดตามบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในมิติเมืองสุขภาพดี สำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด
อ่าน 90 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการ 50 ปี วสส.ยะลา
อ่าน 98 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารในท่าอากาศยานหาดใหญ่
อ่าน 92 ครั้ง
กรมอนามัยโคราช ลงพื้นที่ รพ.พระทองคำ ตรวจสอบคุรภาพน้ำในสภาวะแล้ง
อ่าน 117 ครั้ง
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
อ่าน 90 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง "การส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก" จาก มหาวิทยาลัยมหิดล และ Seoul National University
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) เขตสุขภาพที่ 1
อ่าน 132 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขฯ
อ่าน 91 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมพัฒนาการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการระดับจังหวัด
อ่าน 106 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ข่าวอธิบดีกรมอนามัย ตรวจราชการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประเมินโครงการเด็กไทยแก้มใส
กรมอนามัยโคราชร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย
อ่าน 128 ครั้ง
ศูนย์ฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี,สิงห์บุรี,ปทุมธานี และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 สระบุรี ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ เพื่อผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค ของกรมอนามัย
กรมอนามัยโคราชเปิดบ้านรับกลุ่มดูงานแกนนำชุมชน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข