ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ข่าวแจก"กรมอนามัย จัดหลักสูตร Training for Trainer ยกมาตรฐานบริการ Care manager"
อ่าน 393 ครั้ง
ภาพข่าว กรมอนามัยประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” "
อ่าน 320 ครั้ง
ข่าวแจก"สธ. ชี้ กฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาดนมผงปกป้องสิทธิแม่รับข้อมูลที่เป็นจริง เพิ่มโอกาสลูกได้รับนมแม่มากขึ้น"
อ่าน 550 ครั้ง
ข่าวแจก"กรมอนามัย มอบส้วมมาตรฐาน HAS ให้ ร.ร. ตชด. ภาคกลางช่วยเด็กไทยมีส้วมสะอาดใช้"
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนารูปแบบบริการด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์และคลินิกสุขภาพเด็กดี และการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี”
อ่าน 327 ครั้ง
ข่าวแจก "กรมอนามัย ขับเคลื่อนงาน Long Term Care และภาวะสมองเสื่อม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"
อ่าน 334 ครั้ง
ภาพข่าว กรมอนามัย ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"
อ่าน 221 ครั้ง
ข่าวแจก "สาธารณสุขแนะ 10 วิธีออกกำลังกาย ทำง่าย สนุก สุขภาพดี"
ข่าวแจก"กรมอนามัย ชี้ พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกฯ ปกป้องสิทธิแม่รับข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้องเพื่อคุ้มครองลูกได้กินอาหารที่ดีที่สุด"
ภาพข่าว"กรมอนามัย ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถปนากระทรวงสาธารณสุข"
อ่าน 347 ครั้ง
ภาพข่าว"กรมอนามัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เดินหน้าเพื่อพัฒนาเด็กไทยแก้มใสสู่ความยั่งยืน รุ่นที่ 2"
อ่าน 360 ครั้ง
ภาพข่าว"การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร"
อ่าน 341 ครั้ง
ข่าวแจก"กรมอนามัย รณรงค์วันส้วมโลก “ส้วมดี ชีวีมีสุข” ส่งเสริมส้วมสะอาด มาตรฐาน HAS "
อ่าน 576 ครั้ง
กรมอนามัย สนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จัดประชุมสัมมนาโครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียน
อ่าน 393 ครั้ง
ข่าวแจก "กรมอนามัยเผย ข้าวไทยมีคุณค่าโภชนาการเพียบ ย้ำ ซื้อจากชาวนาช่วยสร้างรายได้ในช่วงวิกฤติ"
อ่าน 384 ครั้ง
ข่าวแจก"กรมอนามัย แนะ 5 วิธี ลดปริมาณขยะ หลังคืนลอยกระทง"
ข่าวแจก"กรมอนามัย ย้ำ ประชาชนในพื้นที่ท้องสนามหลวง ล้างมือทุกครั้ง ก่อนกินอาหาร-หลังเข้าส้วม"
อ่าน 406 ครั้ง
ภาพข่าว"เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานตำบลต้นแบบฯ
ภาพข่าว"พิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560"
อ่าน 402 ครั้ง
ข่าวแจก"กรมอนามัย สานต่อการเจริญตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียนอย่างครบวงจร"
อ่าน 374 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข