ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศอ.7 ร่วมสดุดีสมเด็จย่า
ศอ.7 จัดประชุมชี้แจงและบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศอ.7 จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดกิจกรรม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
อ่าน 2 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA
อ่าน 2 ครั้ง
วิทยากร เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านการออกกำลังกาย
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันล้างมือโลก
การประชุมบูรณาการแผนงานโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
พิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ
ศอ.7 อบรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี สำหรับครู ข
ศอ.7 รณรงค์ วันล้างมือโลก ปี 2560
ศอ.7 ร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2560
ศอ.7 รับเงินสนับสนุน จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Handwashing Day)
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก
อ่าน 22 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อ่าน 20 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561
ศูนย์อนามัยที่ 8 องค์กรไร้พุงต้นแบบ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข