ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ 4 รุ่น รุ่นแรกรับสมัครวันที่ 1 ธ.ค.53 - 5 ม.ค.54
ภาพข่าว "มหกรรมรวมพลังประเทศไทย เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว"
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ข่าวแจก "งานมหกรรมรวมพลังประเทศไทย เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว"
ภาพข่าว "กรมอนามัยรวมใจตั้งปณิธานใจ 8 วิธี ทำดีเพื่อพ่อ"
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ภาพข่าว "สาธารณสุขรวมใจถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี"
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข่าวแจก "กรมอนามัย ตั้งเป้าปี’54 ลดเด็กไทยติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ร้อยละ 3.5"
ภาพข่าว "ครบรอบ 68 ปี วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข"
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2554
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขครั้งที่ 60-1/2554
ภาพข่าว "การประชุมภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุระดับชาติ"
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ภาพข่าว "กฐินสามัคคีกรมอนามัย จังหวัดเพชรบูรณ์"
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ข่าวแจก "กรมอนามัย เผยผู้สูงวัยเกือบครึ่งป่วยเรื้อรัง เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน"
ภาพข่าว "นิทรรศการสืบจากส้วม" มิวเซียมสยาม
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ข่าวแจก "สธ. ร่วมกับภาคีเครือข่าย สร้างสรรค์นิทรรศการ “สืบจากส้วม” รวมแหล่งเรียนรู้แก่คนรุ่นหลัง"
อ่าน 253 ครั้ง
ภาพข่าว "กรมอนามัยร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ฯในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว"
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ภาพข่าว "TIF หารือ สธ.แนวทางความร่วมมือการบริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย"
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ภาพข่าว "กรมอนามัยจับมือภาคีฟื้นฟูอนามัยสิ่งแวดล้อม"
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ภาพข่าว "สธ.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
ข่าวแจก "สธ. ตั้งเป้าปี’54 เร่งตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสถานบริการสาธารณสุข ลดภาวะโลกร้อน"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข