ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
โครงการ "สัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต สัญจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมอนามัย
อ่าน 4913 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมจัดแสดงนิทรรศกาประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5
อ่าน 832 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดระบบการใช้ข้อมูลสุขภาพช่องปากระดับตำบล
อ่าน 323 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: กิจกรรมเก้าอี้ขยี้พุง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีและภาคีเครือข่าย
อ่าน 399 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง "การพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล"
อ่าน 195 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 สรุปผลประเมินรับรองและพิจารณาตัดสิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPHNQC) ระดับศูนย์อนามัยที่ 6
อ่าน 176 ครั้ง
ตำบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัย แบบบูรณาการ
อ่าน 194 ครั้ง
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ได้เข้าตรวจเยี่ยมเสริมพลังตำบลต้นแบบบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมพัฒนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคใต้ กิจกรรม ขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 171 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดชมพูสถิต (ทุ่งยามู) อ.เ้มือง จ.ยะลา
อ่าน 192 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรม Care Manager เขตสุขภาพที่ 9
อ่าน 179 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน
อ่าน 200 ครั้ง
สานสัมพันธ์ผู้ปกครองเด็ก ( Day Care ) ปี 59
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ออกหน่วยปฐมพยาบาลการแข่งขันจักรยาน
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: วิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 12 ชั่วโมง
กรมอนามัยโคราชขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อมชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
อ่าน 219 ครั้ง
"เด็กร้อยแก่นสารสินธุ์ พัฒนาการสมวัย เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพ"
ศอ.7 รณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
อ่าน 198 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข