ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ (3S)
ภาพข่าวกรมอนามัย จัด Big Cleaning Day ตลาดพื้นที่ควบคุมในพระองค์ ๙๐๔ สร้างศูนย์การเรียนรู้ ตลาดสด น่าซื้อ
ภาพข่าว "กรมอนามัย วาง 3 ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาโภชนาการคนไทย"
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ภาพข่าว "รวมพลคนกินนมแม่ ครั้งที่ 2"
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
การประชุมสัมมนาคณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ....
ภาพข่าว "กรมอนามัยยึดบันได 10 ชั้น พัฒนาแม่และเด็กครบวงวร"
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ภาพข่าว "สธ.เผยโรคขาดสารไอโอดีนทำเด็กทั่วโลกปัญญาทึบ"
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์
ภาพข่าว "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ประทานเกียรติบัตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 216 แห่ง"
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
สธ. เผย เด็กไทย 1-5 ปี พัฒนาการชะงัก ด้อยกว่าอายุปีละกว่าล้านคน งัด 4 กลยุทธ์แก้ปัญหา
การประชุมสัมมนาคณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่..)พ.ศ.....
ภาพข่าว สธ. เล็งพัฒนาตลาดกว่า 300 แห่งทั่วไทย ขึ้นแท่นตลาดสด น่าซื้อ
ภาพข่าว "กรมอนามัยและสพฐ.รณรงค์ล้างมือป้องกันไข้หวัดใหญ่"
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ภาพข่าว "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ประทานโล่เชิดชูเกียรติ อปท.ต้นแบบพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก"
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ภาพข่าว "กรมอนามัยร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ลดโรคร้อน เพื่อโลก เพื่อเรา ความสุขอย่างยั่งยืน"
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ภาพข่าว "สธ.มอบรางวัลสุดยอดส้วมปี 52"
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ภาพข่าว "สธ.มอบ 11 โล่ชุมชนต้นแบบไอโอดีน พร้อมหนุนครัวไทยใช้เกลือเสริมไอโอดีน"
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ภาพข่าว "กรมอนามัยมอบบัตรประจำตัวให้พ่อครัว-แม่ครัวครั้งแรกในไทย สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค"
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. ....
ภาพข่าว (นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์) เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินจำนวน จากผู้แทน บมจ. โทเทิ่ล แอ็กเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข