ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ข่าวแจก "สธ. เร่งเครื่องแก้ปัญหาเด็ก-เยาวชนท้องก่อนวัย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ"
ข่าวแจก "กรมอนามัยเผย มลพิษมาบตาพุดทำชาย-หญิงระยองป่วยโรคทางเดินหายใจ-มะเร็ง ระดมนักวิชาการเติมความรู้เฝ้าระวังสุขภาพ"
อ่าน 540 ครั้ง
ภาพข่าว "กรมอนามัยการันตีน้ำประปาดื่มได้มอบป้ายรับรองให้จังหวัดสระบุรี"
อ่าน 509 ครั้ง
ภาพข่าว "กรมอนามัยนำทีมผู้ประกอบการค้าในตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ ๙๐๔ ศึกษาดูงานตลาดสด น่าซื้อ จังหวัดสระบุรี และ นครราชสีมา"
อ่าน 401 ครั้ง
ภาพข่าว "ศตวรรษใหม่ สตรีสากล เพื่อสังคม เสมอภาค"
ข่าวแจก กรมอนามัยการันตีน้ำประปาดื่มได้สระบุรี 7 แห่ง รับ “วันน้ำโลก”
อ่าน 479 ครั้ง
ข่าวแจก "กรมอนามัย รับโล่หน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย วันสตรีสากลปี’54"
อ่าน 437 ครั้ง
ภาพข่าว "๕๙ ปี กรมอนามัย"
อ่าน 441 ครั้ง
ภาพข่าว "สธ.ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมส้วมปั๊มน้ำมันสายหลัก ตามโครงการ "ส้วมสะอาด...ชาติเจริญ"
อ่าน 845 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทสถานบันเทิงที่มีบริการโดยการใช้เสียง พ.ศ. ... ครั้งที่ 3-3/2554
ข่าวแจก "กรมอนามัยครบรอบ 59 ปี เผยปี’54 เน้น 4 ภารกิจ ขานรับนโยบาย รมว.สธ".
อ่าน 335 ครั้ง
ข่าวแจก "สธ. ลงพื้นที่อยุธยา ตรวจเยี่ยมส้วมปั๊มน้ำมันสายหลัก ตามโครงการ “ส้วมสะอาด...ชาติเจริญ” ตั้งเป้าพัฒนา 8 เส้นทางหลัก ผ่านเกณฑ์ HAS ร้อยละ 80"
ภาพข่าว "สธ.เดินหน้าลุยนโยบาย ส้วมสะอาด ชาติเจริญ"
อ่าน 603 ครั้ง
ภาพข่าว "โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง"
อ่าน 4735 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ ๖๒-๓/๒๕๕๔
ข่าวแจก "‘อนามัยโพล’ เผยประชาชนฝันใช้ส้วมปั๊มสะอาด สธ.ขานรับผุดนโยบายส้วมสะอาด ชาติเจริญ"
ข่าวแจก "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ประทานโล่เกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง"
การประชุมโครงการให้ข้อมูลและประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ...
ข่าวแจก "กรมอนามัยต่อยอดงาน HIA ปี 2554 พุ่งเป้าถ่ายทอดความรู้ 300 เทศบาล ตั้งรับรัฐธรรมนูญมาตรา 67 "
ภาพข่าว "กรมอนามัยลงพื้นที่ดูงาน วัยรุ่นสดใส จังหวัดสุพรรณบุรี"
อ่าน 656 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข