ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมถวายนำ้สรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ต้อมรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธาณรสุข ที่ห้องประชุมดาวเรือง อาคารอำนวยการ
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2559
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมรับฟังการสรุปการประชุมหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์20ปี ด้านสาธารณสุขของเขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอนามัยระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดรณรงค์กิจกรรมวันล้างมือโลก ภายใต้แนวคิด "มือสร้างสุข...สุข (อนามัย) สร้างโลก"
อ่าน 245 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ผนึกกำลัง สสส. ออกติดตามตรวจเยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนชุมชนวัดรวง
อ่าน 158 ครั้ง
ศอ.7 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ”
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมแผนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณี ฝุ่นละอองขนาดเล็กตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 2 ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ศูนย์อนามัยที่ 9 ผนึกกำลัง สสส. เด็กไทยแก้มใสชัยภูมิ
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ใส่เกียร์เดินหน้า เต็มที่พร้อมขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ & สิ่งแวดล้อม ในปี 60
อ่าน 771 ครั้ง
ศอ.7 ร่วมงานแถลงข่าวเทศบาลนครขอนแก่น
UNICEF ศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
อ่าน 171 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมการบูรณาการแผนในการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรูปแบบ cluster ระหว่างศูนย์อนามัยที่ 4/1 และ 4/2

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข