ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ข่าวแจก "กรมอนามัยเปิดตัว “Amazing Thai Toilets” มหัศจรรย์ส้วม จ.ชุมพร"
ข่าวแจก "กรมอนามัย รณรงค์เด็กไทยดื่มนมฟลูออไรด์ทุกคน ทุกวันเพื่อป้องกันฟันผุ "
ภาพข่าว "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ทรงเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ “ทีปังกรการุณยมิตร” "
ภาพข่าว "สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์"
อ่าน 823 ครั้ง
ข่าวแจก "กรมอนามัย ระดมสมองนักพีอาร์ ทำแผนสื่อสารกรม 4 ปี เริ่มปี’55-58"
อ่าน 649 ครั้ง
ข่าวแจก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ทรงเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ “ทีปังกรการุณยมิตร”
อ่าน 505 ครั้ง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาซอฟต์แวร์ ได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท 4 หลักสูตร
ข่าวแจก "กรมอนามัยจับมือ 3 องค์กรภาครัฐ ชู นโยบายเมืองน่าอยู่ร่วมลดโลกร้อนทั่วภาคอีสาน"
อ่าน 55458 ครั้ง
สธ. วอนส้วมปั๊มคุมเข้มกลิ่นเหม็น-ความสะอาด รับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์
อ่าน 451 ครั้ง
สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข จัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ ๖๓-๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
ข่าวแจก "กรมอนามัย มอบบัตรประจำตัวให้พ่อครัว-แม่ครัว-ผู้สัมผัสอาหาร รับประกันความสะอาด ปลอดภัย แก่ผู้บริโภค"
อ่าน 596 ครั้ง
ข่าวแจก "กรมอนามัยจัดอบรมเทศบาลรุ่น 3 ต่อยอดงาน HIA หวังสร้างความรู้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสู่ท้องถิ่น"
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข จัดประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ครั้งที่ ๕-๑/๒๕๕๔
ภาพข่าว โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย กรมอนามัย
ข่าวแจก "สธ. เร่งเครื่องแก้ปัญหาเด็ก-เยาวชนท้องก่อนวัย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ"
ข่าวแจก "กรมอนามัยเผย มลพิษมาบตาพุดทำชาย-หญิงระยองป่วยโรคทางเดินหายใจ-มะเร็ง ระดมนักวิชาการเติมความรู้เฝ้าระวังสุขภาพ"
อ่าน 580 ครั้ง
ภาพข่าว "กรมอนามัยการันตีน้ำประปาดื่มได้มอบป้ายรับรองให้จังหวัดสระบุรี"
อ่าน 579 ครั้ง
ภาพข่าว "กรมอนามัยนำทีมผู้ประกอบการค้าในตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ ๙๐๔ ศึกษาดูงานตลาดสด น่าซื้อ จังหวัดสระบุรี และ นครราชสีมา"
อ่าน 474 ครั้ง
ภาพข่าว "ศตวรรษใหม่ สตรีสากล เพื่อสังคม เสมอภาค"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข