ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์ฯ พื้นที่สูง ชวนพี่น้องชาวไทยภูเขา “แยกขยะ...ก่อนทิ้ง”
ศูนย์ฯ พื้นที่สูง พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
เปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นกองบุญ ร่วมสมทบทุนให้ พี่น้องชาวไทยภูเขา
คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสําคญของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯพื้นที่สูง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ร่วมแรงทําความสะอาด พัฒนาทางขึ้นวัด
ศูนย์อนามัยทืี่ 9 สัมมนาสื่อสารสุขภาพดี ปี 59
อ่าน 163 ครั้ง
กรมอนามัยโคราช นำทีมสื่อนครชัยบุรินทร์ ดูงานการจัดการขยะมูลฝอยศีขรภูมิ
อ่าน 84 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการซ้อมแผนเผชิญเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2559
ศอ.10 อุบลฯ จัดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลัก 3 อ.
พิธีมอบป้ายเกียรติยศต้นแบบสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
อ่าน 4260 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดีในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 10 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร
ศูนย์อนามัยที่ 11 เยี่ยมชมเสริมพลัง อ.ลำทับ จ.กระบี่
ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดประชุมพัฒนาภาคีผู้สูงอายุสุขภาพดี ด้วยระบบ Social Network เครือข่ายสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 11 เยี่ยมเสริมพลังอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ศูนย์อนามัยที่ 11 เยี่ยมเสริมพลัง และรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน งานอนามัยแม่ละเด็ก ในโรงพยาบาลพังงา
ศูนย์อนามัยที่ 11 เยี่ยมชมเสริมพลัง อ.กระบุรี จ.ระนอง
ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนและครัวเรือน ภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มและการใช้ข้อมูล Health Data Center”
ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานเยี่ยมชมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อำเภอสุขภาพ 7 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 11

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข