ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 11 : ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคใต้ ได้จัดประชุมวิชาการสาธารณสุขระดับภาคใต้ “ปฏิรูประบบสุขภาพไทย ประชารัฐร่วมใจ”
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Work Place) และ 5 ส.
อ่าน 128 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล
อ่าน 150 ครั้ง
นมไหนว่าแน่ นมแม่แน่ที่สุด
ศอ.7 เพิ่มศักยภาพพยาบาลด้านคุมกำเนิด
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ร่วมงานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย 2559
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตรวจเยี่ยมเสริมสร้างพลังในการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ลดปัญหาร้องเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: รณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ข่าวให้สัมภาษณ์ทางรายการวิทยุ เรื่อง"เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว"
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัิติการ ค่ากลางงานส่งเสริมสุขภาพบูรณาการ 5 กลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เสริมพลัง CM เขตสุขภาพที่ 7
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนหนังสือราชการ และถ่ายทอดประสบการณ์ผู้เกษียณปี 2559
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จและยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี ปี 2559
อ่าน 216 ครั้ง
การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ จังหวัดเลย
อ่าน 250 ครั้ง
จังหวัดบึงกาฬ มุ่งสู่ จังหวัดไอโอดีน
อ่าน 221 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหนองคายครั้งที่ 1/2559
อ่าน 503 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีสาธารณสุขและคณะ พร้อมจัดนิทรรศการ ชูงานเด่นตำบลสุขภาพดีเขต 9
อ่าน 186 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมถนนเด็กเดิน ตอน “เด็กยุคใหม่ ใส่ใจรักการอ่าน”
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง "การให้การปรึกษา"
อ่าน 158 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข