ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ภาพข่าว "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ประทานโล่เชิดชูเกียรติ อปท.ต้นแบบพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก"
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ภาพข่าว "กรมอนามัยร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ลดโรคร้อน เพื่อโลก เพื่อเรา ความสุขอย่างยั่งยืน"
ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
ภาพข่าว "สธ.มอบรางวัลสุดยอดส้วมปี 52"
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ภาพข่าว "สธ.มอบ 11 โล่ชุมชนต้นแบบไอโอดีน พร้อมหนุนครัวไทยใช้เกลือเสริมไอโอดีน"
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ภาพข่าว "กรมอนามัยมอบบัตรประจำตัวให้พ่อครัว-แม่ครัวครั้งแรกในไทย สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค"
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. ....
ภาพข่าว (นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์) เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินจำนวน จากผู้แทน บมจ. โทเทิ่ล แอ็กเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
กรมอนามัยร่วมจัดงานสุขภาพประจำปี กับมติชน Health care ครั้งที่ 2
มาตรการส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน OpenOffice
รมว.จุรินทร์ นำทีม สธ.เยี่ยมประชาชนจากผลกระทบการชุมนุมทางการเมือง
กรมอนามัยผนึกกำลังภาคีเครือข่าย พัฒนาภัตตาคารร้านอาหารไทยฯ
ฐานข้อมูล International Chemical Safety Cards : ICSCs ฉบับภาษาไทย
ผลการแข่งขันจังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี ปีที่ 2
สธ.ดึงภาคีร่วมคิด ร่วมทำ จัดการปัญหาสุขภาพประชาชน
การประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 7 “ Evidence Based & Change” วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ บางโคล่ กรุงเทพมหานคร
โครงการ ลูกครบ 32 สมองดี เริ่มต้นที่ 6 สัปดาห์ ก่อนตั้งครรภ์
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คัดเลือกบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานฯในองค์การระหว่างประเทศ
ประกาศรับสมัครผู้รับทุนหลักในโครงการด้านมาลาเรียเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนโลกรอบที่ 10
เครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงวัยเชียงใหม่ จัดงาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ฯ
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
การประชุมวิชาการ Adolescent Reproductive Health : Contemporary Practice ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2553 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข