ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ภาพข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินองค์กร หมวด 2 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2553
ภาพข่าว แถลงข่าว 1000เมือง 1000 ชีวิต พิทักษ์คุณภาพชีวิตคนเมือง
ภาพข่าว กระทรวงสาธารณสุข ผนึกกำลัง กระทรวงมหาดไทย รณรงค์จังหวัดไร้พุง
การศึกษาติดตามงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2553 ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่
ภาพข่าว การประชุมภาคีเครือข่ายส้วมสาธารณะไทย เพื่อเตรียมความพร้อมการรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์”
ภาพข่าว สธ.มอบป้ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
นโยบายการบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ภาพข่าว กรม อนามัยจับมือภาคี จัดงานท้องถิ่นร่วมใจ สร้างคนไทยให้แข็งแรง
ภาพข่าว 12 มีนาคม วันสถาปนากรมอนามัย
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี / เลขานุการโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ขอเชิญชวนเทศบาลร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมสัปดาห์วันอนามัยโลก ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2553
ภาพข่าว งานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ในประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด ปี2553
การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 16
สาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ประทานโล่เกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 31
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมกรมอนามัย
การประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2553 ประจำเดือนมีนาคม 2553
ภาพข่าว กรมอนามัยจับมือ 5 ภาคีแก้วิกฤติเด็กไทยอ้วน-เตี้ย
ภาพข่าว พิธีมอบโล่การประกวดคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข