ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ประชุมสื่อสารบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 1 "DOH Change & Buleprint for change"
อ่าน 218 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งประชาติ (Thailand Public Awards)
อ่าน 214 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ อบรมการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)
อ่าน 181 ครั้ง
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี พร้อมนักวิชาการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ออกตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดอ่างทอง
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตรวจเยี่ยมเสริมสร้างพลังในการดำเนินงานตำบลต้นแบบ
ศอ.7 เพิ่มศักยภาพพยาบาลด้านคุมกำเนิด
ศอ.7 ร่วมด้วย ช่วยกิน เพื่อสุขภาพ
ศอ7. ร่วมกิจกรรม CARE FOR HER และ อ่อนหวานต้านดัน
ศอ.7 องค์กรปลอดโฟม 100%
ถอดบทเรียนตลาดสดน่าซื้อ 1 ทศวรรษ
อ่าน 156 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการดำเนินงานคลินิกไร้พุง มุ่งสู่การดูแลสุขภาพ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2559
ชมรมสูงอายุศูนย์อนามัยที่ 9 จัดกิจกรรมจิตอาสาดนตรีบำบัด
อ่าน 214 ครั้ง
ร่วมด้วย ช่วยกัน ด้วย “ค่ากลาง”
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพช่องปากระดับตำบล
ศอ.10 อุบลฯและภาคีเครือข่ายรับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100 %
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การประชุมเพิ่มทักษะการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด
โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ของประชาชนตามกลุ่มวัน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
อ่าน 189 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่าน 325 ครั้ง
ศอ.10 อุบล แสดงความยินดีกับร้านอาหารที่ได้รับป้าย Clean Food Good Taste Plus

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข