ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ภาพข่าว "สธ.มอบ 11 โล่ชุมชนต้นแบบไอโอดีน พร้อมหนุนครัวไทยใช้เกลือเสริมไอโอดีน"
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ภาพข่าว "กรมอนามัยมอบบัตรประจำตัวให้พ่อครัว-แม่ครัวครั้งแรกในไทย สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค"
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. ....
ภาพข่าว (นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์) เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินจำนวน จากผู้แทน บมจ. โทเทิ่ล แอ็กเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
กรมอนามัยร่วมจัดงานสุขภาพประจำปี กับมติชน Health care ครั้งที่ 2
มาตรการส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน OpenOffice
รมว.จุรินทร์ นำทีม สธ.เยี่ยมประชาชนจากผลกระทบการชุมนุมทางการเมือง
กรมอนามัยผนึกกำลังภาคีเครือข่าย พัฒนาภัตตาคารร้านอาหารไทยฯ
ฐานข้อมูล International Chemical Safety Cards : ICSCs ฉบับภาษาไทย
ผลการแข่งขันจังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี ปีที่ 2
สธ.ดึงภาคีร่วมคิด ร่วมทำ จัดการปัญหาสุขภาพประชาชน
การประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 7 “ Evidence Based & Change” วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ บางโคล่ กรุงเทพมหานคร
โครงการ ลูกครบ 32 สมองดี เริ่มต้นที่ 6 สัปดาห์ ก่อนตั้งครรภ์
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คัดเลือกบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานฯในองค์การระหว่างประเทศ
ประกาศรับสมัครผู้รับทุนหลักในโครงการด้านมาลาเรียเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนโลกรอบที่ 10
เครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงวัยเชียงใหม่ จัดงาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ฯ
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
การประชุมวิชาการ Adolescent Reproductive Health : Contemporary Practice ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2553 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
ภาพข่าว ลูกครบ 32 สมองดี เริ่มต้นที่ 6 สัปดาห์ ก่อนตั้งครรภ์
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
เลื่อนการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 16 และ วันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 9
ภาพข่าว "สธ. ประกาศปี ๒๕๕๔ เป็นปีทอง แห่งการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุไทย"
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข