ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ร่วมกับ ศูนยือนามัยที่ 12 ยะลา และศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาและสรุปการประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาิติ 2558
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรม "วันทันตสาธารณสุข"
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ขอแสดงความยินดี
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: กิจกรรมรณรงค์คนไทยสุขภาพดี สดุดีสมเด็จย่า
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมสดุดีสมเด็จย่า
รพ.สส. ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับ สสจ.ราชบุรี เปิดบริการทำฟันฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 58
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ แนะ การบริโภคอาหารหลังออกเจ
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรม "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ"
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมจัดกิจกรรมขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีที่ 7
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว ไทย-มาเลเซีย
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมสานปณิธาน จัดงาน ร้อยดวงใจ ถวายไท้สมเด็จย่า
อ่าน 108 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดงาน Healthy Teenage Teeth
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดการประชุมอำเภอสุขภาพดี ปี 59
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก
อ่าน 96 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดอบรม การให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ การป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
อ่าน 106 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมประชุม สรุปและจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ให้ความรู้เรื่องการล้างมือให้สะอาด การกินเจเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข