ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมประชุม"คนอีสานล่างสุขภาพดี เพราะธรรม... DHS อย่างยั่งยืน"
เด็กไทยแก้มใส โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ จ.นครศรีธรรมราช
เด็กไทยแก้มใส โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 จังหวัดระนอง
เด็กไทยแก้มใส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 จังหวัดกระบี่
เด็กไทยแก้มใส โรงเรียนบ้านพารา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ศูนย์อนามัยที่ 11 ติดตามเยี่ยมโครงการเด็กไทยแก้มใส โรงเรียนทุ่งรักชัยพัฒน์
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับคณะศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน
ออกกำลังกายพุธสุดท้ายของเดือน
อ่าน 131 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดส้วมแห่งปี 2558
อ่าน 123 ครั้ง
ศูนย์เรียนรู้นมแม่ศูนย์อนามัยที่ 5 โคราช คึกคักรับโรงเรียนพ่อแม่
อ่าน 198 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้วันล้างมือโลกกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ศูนย์อนามัยที่ 9 : กิจกรรมรณรงค์คนไทยสุขภาพดี สดุดีสมเด็จย่า
ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดอบรมเชิงปฏิบัตืการ "การให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ธาลัสซีเมีย"
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น MOU 9 หน่วยงาน ต้านภัยมะเร็งเต้านม
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ต้อนรับ รพ.ลำลูกกา ดูงาน
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดงานมุทิตาจิตชื่นมื่น
อ่าน 154 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร และคณะเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพฯ ปีงบประมาณ 2558
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: ข่าวกิจกรรมชมรมรักษ์สุขภาพ และร่วมวางแผนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพปี 2559
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ร่วมงานแถลงข่าว "งานนั่งรถไฟแอ่วเมืองเหนือ"
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข