ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี พบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดระยอง ในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 185 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี พบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดปราจีนบุรี ในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 203 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี พบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดตราด ในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 171 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี พบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดชลบุรี ในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 149 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี พบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 195 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี พบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดจันทบุรี ในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 200 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี พบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดจันทบุรี ในเขตสุขภาพที่ 6 (ประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี)
อ่าน 207 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี พบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดชลบุรี ในเขตสุขภาพที่ 6 (SVTV)
อ่าน 179 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี พบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดชลบุรี ในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 222 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ลงพื้นที่ถ่ายทำสกู๊ป ระบบ Long Term Care ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง อ.เขาสมิง จ.ตราด
อ่าน 196 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 9
อ่าน 208 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรม 7 ภารกิจพิชิตพุง เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านโภชนการ
อ่าน 205 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จัดประชุมวิจัย R2R
อ่าน 153 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลกรในการเตรียมการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ICS)
อ่าน 186 ครั้ง
อธิบดีกรมอนามัย ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ อ.นาตาล จ.อุบลฯ
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดการประชุมดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age Friendly Cities) เพื่อให้ท้องถิ่นในเขตสุขภาพที่ 5 มีการขันเคลื่อนให้เป็นเมืองต้นแบบ
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การจัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 12 ชั่วโมง
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดประชุม "พัฒนาเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธ์ุในวัยรุ่นและเยาวชน"รุ่นที่ 2
นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมนิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชน"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข