ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศอ.7 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สสจ.ราชบุรี และ รพ.ราชบุรี
ศอ.11เยี่ยมเสริมพลังรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ PP excellence Hospital โรงพยาบาลเกาะสมุย
LIKE HAPPEN มหกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นเครือข่ายโรงพยาบาลทุ่งสง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือ สสจ.ชัยภูมิ ประเมินชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
อ่าน 15 ครั้ง
การประชุมคณะกรรม MCH Board เขตสุขภาพที่ 2
ประชุมประเมินผลและวางแผนงาน PP พื้นที่เขต 2
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกร่วมประกวดเรื่องเล่า เร้าพลัง สร้างสรรค์กรมอนามัย Like Talk Award Season 3
การสัมนาวิชาการตำบลต้นแบบบรูณาการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และค่ากลาง
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมกับ สสจ.อำนาจเจริญ จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ศอ.10 อุบลฯ พร้อมทีมประเมินระดับเขตสุขภาพประเมิน และนิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังคลินิกบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนตามมาตรฐาน YFHS โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จ.อุบลฯ
อบรมพัมนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 สู่การเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
อ่าน 11 ครั้ง
นิทรรศการ "ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน"
อ่าน 8 ครั้ง
นวัตกรรม "ขยะกินได้"
อ่าน 10 ครั้ง
ศอ.7 รับการตรวจรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
อ่าน 12 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงเยี่ยมเสริมพลังชุมชนจังหวัดสุรินทร์
อ่าน 11 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
บรรยายพิเศษเกณฑ์คุณาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) Miniosof ครั้งที่ 2
อ่าน 14 ครั้ง
ศอ.7 รับประทานโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับกรม
ศอ.7 ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ศอ.7 จัดประชุมการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถนะผู้สูงอายุ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข