ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "เขาสอยดาว สู่ เขาชะโงก เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2558
ศูนย์อนามัยที่ 3 ต้อนรับทีมเยี่ยมติดตาม การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
อ่าน 120 ครั้ง
กรมอนามัยร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง
อ่าน 123 ครั้ง
คณะ กรรมการประเมินรับรองมาตรฐาน โรงพยาบาลด้านอนามัยแม่และเด็ก ของเขต 11 รพ.อบจ.ภูเก็ต
การดูแลสุขภาพวัยรุ่น ของสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่
กรมอนามัยเยี่ยมประเมิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC) โรงพยาบาลเคียนซา
กรมอนามัย เยี่ยมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ความแตกฉานด้านสุขภาพ (Health Literacy)
23 ตุลา วันปิยมหาราช ศูนย์อนามัยที่ 10
อ่าน 84 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่าน 97 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม สดุดีสมเด็จย่า วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์
อ่าน 100 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุข พร้อมเป็นตัวแทน
อ่าน 154 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: ข่าวการประชุมเครือข่ายศูนย์วิชาการเพื่อบูรณาการโครงการอำเภอสุขภาพดี
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: ข่าวเปิดตัวถนนคนเดินไทหล่ม และตลาดสดสักงอย เป็นถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ
ศูนย์อนามัยที่ 5 มอบรางวัล Health Model ต้นแบบสุขภาพดีนครชัยบุรินทร์
อ่าน 166 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2558
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
อ่าน 124 ครั้ง
อธิบดีกรมอนามัย ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนภาคตะวันออก ลงพื้นที่ เยี่ยมชม ถนนอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข