ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ขยายเครือข่ายอาหารปลอดภัยใน 5 เมืองคู่
ศูนย์อนามัยที่ 5 สรรหาสุดยอดส้วมระดับเขต เพื่อเป้นตัวแทนไปคัดเลือกระดับประเทศต่อไป
อ่าน 108 ครั้ง
กรมอนามัย ประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลฯ จัดเวทีเรื่องเล่าเร้าพลัง “เลี้ยงลูกอย่างไรให้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาอย่างมีความสุข”
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทดสอบสมรรถภาพและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: ข่าวตลาดนัดสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
การประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขตสุขภาพที่ 2
มอบโล่เกียรติยศศูนย์พัฒนาเด็กเด็กคุณภาพ ระดับเขต ประจำปี 2558
ประเมินตลาดประเภท 2 (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้าง) เพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดแก่ผู้ประกอบการ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รับการประเมินHA
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรม 3อ. จังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์อนามัยที่ 10 ร่วมงานและเข้าร่วมประกวด KM Day ประจำปี 2558 (Happy Show and Share)
อ่าน 220 ครั้ง
ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
อ่าน 176 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 รับการนิเทศจากกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 เสริมพลัง…ผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก สังกัด อปท.
นพ.ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 11เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรในงานมหกรรมเชิดชูเกียรติ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2558
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมงานสัมมนาอนามัยแม่และเด็กเขตนครชัยบุรินทร์
อ่าน 182 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดอบรมป้องกันและควบคุมธาลัสซีเมีย
ศูนย์อนามัยที่ 3 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา มหาราชินี
อ่าน 263 ครั้ง
นิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์ฯ ศึกษาดูงานศูนย์อนามัยที่ 3
อ่าน 167 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข