ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "สัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็ม"
อ่าน 218 ครั้ง
การประชุมพัฒนาการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิึ่งพิงในพื้นที่ตำบล Long Term Care
อ่าน 176 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการด้านการบริหารเปลี่ยนแปลงศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2559
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยการเจริญพันธ์" จังหวัดสระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ"
ศูนย์อนามัยที่ 13 ร่วมรณรงค์กำจัดยุงลาย และแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย
รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะตรวจนิเทศฯ ศูนย์อนามัยที่ 6
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการ...มหกรรมอาหารปลอดภัยสุขใจผู้บริโภค น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำมัน คุณภาพดี ลดเสี่ยง ลดโรค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ยินดีต้อนรับ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะนิเทศงานกรมอนามัย
ตรวจติดตามโครงการส้วม HAS และมอบสิ่งสนับสนุนโถสุขภัณฑ์ จ.ชัยภูมิ
อ่าน 188 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช : รพ.มะเร็ง จ.สุราษฏร์ธานี จัดโครงการเดิน- วิ่ง รวมใจต้านภัยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 3 Suratthani Marathon 2016
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช : สาธารณสุขอำเภอคุระบุรี จัดกิจกรรม ปั่น 3 เก็บ
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เยี่ยมเสริมพลังงานอนามัยแม่และเด็ก อ.เกาะยาว จ.พังงา
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมทำกรอบแนวคิดการดำเนินงานพัฒนาการเด็กและขยะติดเชื้อ
อ่าน 193 ครั้ง
อบรมหลักสูตร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ.
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา สู่น้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 6 ประชุมพัฒนาฯ เครือข่ายระบบคุณภาพบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 146 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอแสดงความยินดี เครือข่าย ร.ร. เด็กไทยฟันดี เขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 154 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ตรวจสุขภาพประจำปี 2559
อ่าน 203 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข