ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
สูงวัยอย่างมีคุณค่า กับ ศอ.7
มอบ"อนามัยใกล้ตัว"แก่ภาคีเครือข่าย ศอ.7
เวชศาสตร์ชันสูตร ศอ.7 คุณภาพ
อธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานประธานเปิดป้ายอาคารเรียน ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
อธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมเสริมพลังระบบสุขภาพอำเภอและตำบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุในชุมชน
ศูนย์บริหารการพัมนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โครงการจัดการความรู้ของบุคลากรสู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
อ่าน 281 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา
อ่าน 347 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช    จัดโครงการอบรมผู้จัดการดูแลระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (care   manager)
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช   สสจ.พังงาจัดงาน มหกรรม อสม. จังหวัดพังงา 
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช    เรือนจำจังหวัดพังงาต้นแบบ Healthy workplace ระดับดีมาก เขต11
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช   รับรองมาตรฐานและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก   โรงพยาบาลเกาะพีพี 
คลินิกไร้พุงคุณภาพ ศอ.7
กรมอนามัยโคราชเปิดบ้านรับนักศึกษาดูงานด้านเด็กและสูงอายุ
อ่าน 284 ครั้ง
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านอนามัยแม่และ
ผู้เข้าอบรมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 16 ศึกษาดูงาน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ ศอ.10 อุบลฯ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ100ตำบลต้นแบบในการบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5กลุ่มวัย
ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน ปี 2559
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จักการอบรมทีมประเมินระดับจังหวัด (ตำบลที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : Long term care)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข