ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ภาพข่าววันที่ 29 พฤษภาคม 2551
ภาพข่าววันที่ 27 พฤษภาคม 2551
ภาพข่าววันที่ 27 พฤษภาคม 2551
เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
มิติใหม่ของกรมอนามัย
ประกาศผลภาพวาดครอบครัวอบอุ่น
การจัดอบรม Hospital Management Programme
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภารกิจหลักและยุทธศาสตร์กรมอนามัย ผลการดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภารกิจหลักและยุทธศาสตร์กรมอนามัย ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภารกิจหลักและยุทธศาสตร์กรมอนามัย รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะจัดประชุม International Conference on Telecommunications, Industry and Regulatory Development (ICTIR) 2007 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรม Plaza Athenee
ชี้แจง บทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย
BKK 2008 SE Asian Announcement
โครงการสาธารณสุขรวมใจทำดีเพื่อพ่อ
แนวคิด " พ.ร.บ. สุขภาพฯจะมีน้ำยาจริงเหรือ โดย อธิบดีกรมอนามัย
รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการแม่น้ำโขง
บทบาทของศูนย์อนามัยในงานสร้างเสริมสุขภาพตามงบ PP ปี 2551
รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล) รับมอบรางวัลเกียรติบัตร การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2550
การประชุมวิชาการโรคไข้เลือดออก ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2551
ด่วน " ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน โดยเฉพาะของต่างประเทศภายใน 1 ปี ทั้งนี้ ให้ข้าราชการระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องใช้ระบบของตนเองหรือของภาครัฐภายใน 3 เดือน "

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข