ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 นำทีมอธิบดีกรมอนามัยและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
อ่าน 234 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: กิจกรรมรณรงค์เพื่อพัฒนาชุมชและพัฒนาโรงเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ข่าวอบรมผู้ประเมินภาวะสมองเสื่อมในชุมชน
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้เพื่อประเมินตนเองด้านการจัดการความรู้
จัดงานสัมมนาวิชาการเขตสุขภาพที่ 3 "รวมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสุขภาพดี วิถีเขต 3"
อ่าน 211 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2559
สโมสรโรตารีและศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพ เข้ามาทำความรู้จักและประเมินสถานที่ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เพื่อขยายการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่หลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นพื้นฐาน
กรมอนามัยโคราชส่งทีมวิทยากร จัดอบรม 7 ภารกิจพิชิตพุง เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้กับบุคลากรสาธารณาสุขชัยภูมิ
ขอแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมประชุม โครงการตำบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำทีมกลุ่มวัยเรียน ดำเนินการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนระดับเพชร
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง เตือนอันตราย ไม่ล้างแอร์ เสี่ยงปอดอักเสบ
อธิบดีกรมอนามัย นำทีมนักวิชาการสาธาณณสุข กรมอนามัยและศูนย์อนามัยที่ 5 เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ อบต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ด้านการดำเนินงาน 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลพร้อมทั้งเปิดตลาดสดน่าซื้อวิถีไทย ที่ตลาดสดเมืองทอง อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดตลาดสดน่าซื้อ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก 5 ดาว และสุดยอดส้วมแห่งปี 2558 อ.สามชุก สุพรรณบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การอบรมแนวทางการเก็บข้อมูลเฝ้าระวัง การตั้งครรภ์ แม่วัยรุ่น โดยสมัครใจ
12 พฤษภาคม "สัปดาห์วันพยาบาลสากล"
อ่าน 490 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี พบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดจันทรบุรี ในเขตสุขภาพที่ 6 (สสจ.จันทบุรี)
อ่าน 386 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี พบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดระยอง ในเขตสุขภาพที่ 6 (สวท. 91.75 MHz)
อ่าน 319 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี พบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดตราด ในเขตสุขภาพที่ 6 (สวท.ตราด 92.75 MHz)
อ่าน 268 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข