ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 6 มุ่งสู่อำเภอสุขภาพดี
ศูนย์อนามัยที่ 6 "ถอดบทเรียน" สู่ "การพัฒนางาน"
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพมารดาและทารก รุ่นที่ 2"
อ่าน 249 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 เทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประดับธงตราสัญลักษณ์ วันพ่อแห่งชาติ
อ่าน 266 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและรวมใจปฏิญาณเพื่อข้าราชการที่ดี ในวโรกาสวันมหามงคล 5 ธันวา มหาราช 2558
อ่าน 149 ครั้ง
ประชุม คกก. งานอนามัยแม่และเด็กระดับเขต เขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 154 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เตรียมพร้อม BIKE FOR DAD ชลบุรี
อ่าน 210 ครั้ง
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มาประสานขอศึกษารูปแบบชมรมผู้สูงอายุ ณ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพ และศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดประชุม การให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ธาลัสซีเมียและมาตรฐานด้านการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดงานรณรงค์อนามัยแม่และเด็กและการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกระดับชุมชน
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ประชุมเตรียมงาน STOP HIV & Syphilis Infant
"วันเอดส์โลก" ปี 2558 World AIDS Day 2015
อ่าน 100 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 ประกาศนโยบาย Patient Safety goal
อ่าน 99 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ธาลัสซีเมีย และมาตรฐานด้านการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย"
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาร่วมกับเทศบาลตำบลบุดี "ปลูก ปั่น เพื่อพ่อ"
อ่าน 170 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการทำงานเป็นทีม
อ่าน 156 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัด Big Cleaning Day
อ่าน 130 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปี 59 เพื่อประชาชน
อ่าน 151 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในสังกัดศูนย์อนามัยที่ 1-12 กรมนามัย"
โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดกิจกรรม “วันเบาหวานโลก "

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข