ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง รับโล่โครงการสำคัญของกรมอนามัย ในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 8
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ร่วมพิธีถวายราชสดุดี 12 สิงหาคม 2558
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ต้อนรับบ้านแคนทอง ศึกษาดูงาน Day Care รุ่นที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมจัดนิทรรศการ "แม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา ปวงประชาสุขศานต์"
อ่าน 92 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 58
อ่าน 110 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ปี 2558 "สุขภาพผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 2558"
ปั่นจักรยาน”บ้านพ่อ สู่อ้อมกอดแม่” @ปากพนัง12สิงหาคม 2558
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: ร่วมพิธีถวาย เครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (ช่วงเย็น)
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (ช่วงเช้า)
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ต้อนรับอาคันตุกะแลกเปลี่ยนชาวสวีเดน
ศูนย์อนามัยที่ 5 รวมใจเจ้าหน้าที่ ร่วมภวายพระพรแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2558
อ่าน 276 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: การอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ "พร้อมปั่นเพื่อแม่"
อ่าน 210 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ 2558
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
อ่าน 177 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดอบรม 7 ภารกิจพิชิตพุง เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านโภชนาการ
อ่าน 172 ครั้ง
สัปดาห์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อ่าน 78 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ต้อนรับบ้านแคนทอง ศึกษาดูงาน Day Care

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข