ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่เสริมพลังงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
อ่าน 11 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2561
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมแสดงความยินดีกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
อ่าน 15 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมกับ สสจ.นครพนม ลงเยี่ยมเสริมพลังประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
อ่าน 16 ครั้ง
ศอ.11 ร่วมกับสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยจัดการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอนุบาลโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
ศอ.11: ชมรมจักรยานศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นบ้านพ่อ สู่อ้อมกอดแม่ @ปากพนัง" 12 สิงหาคม 2560
ศอ.11: Like Happen คนลำทับ แข็ง แรง ดี
ศอ.11: LIKE HAPPEN หนูน้อยฟันดี ปี ๕
เขตสุขภาพที่ 11 ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดการประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพด้านส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคเขตสุขภาพที่ 11 ภายใต้กรอบปฏิญญาศรีวิชัย "HAPPEN"
เยี่ยมเสริมพลังรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลไชยา
ศอ.10 อุบลฯ และทีมประเมิน เยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน YFHS ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ศอ.10 อุบลฯ และทีมประเมิน นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ
ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือเทศบาลโคกกรวด จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3อ.2ส.
อ่าน 37 ครั้ง
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุม “เพื่อจัดทำร่างรูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดการเสียชีวิตของมารดาใน เขตภาคอีสานตอนล่าง (เขตสุขภาพที่ 10)
ศอ.10 อุบลฯ ประเมิน และนิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลฯ
รองอธิบดีกรมอนามัย มอบของสนับสนุนผุ้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลฯ
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมงานพิธี 12 สิงหาคม 2560
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมการขับเคลื่อนชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศอ.7 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน
ศอ.7 จัดประชุมผู้ปกครองเด็ก Day Care ปี 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข