ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง รวมพลัง Big Cleaning Day
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ติวเข้มการพัฒนาระบบควบคุมภายใน
ฝากผู้สูงวัยไว้กับ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ชูงานเด่นงานสูงอายุครบวงจร
อ่าน 316 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ จัดพิธีลงนามรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ จัดอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 และรุ่น 2
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ข่าวอบรมโครงการสตรียุคใหม่รู้ทันโรคภัยและภาวะเสี่ยง
กรมอนามัยโคราช องค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่นครชัยบุรินทร์
อ่าน 180 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA
อ่าน 193 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "ตลาดนัดการจัดการความรู้" ปี 2558
อ่าน 136 ครั้ง
ศูนย์อนามัยทีี่ 10 อุบลราชธานี จัดอบรมศักยภาพผู้ให้คำแนะนำ สู่การเป็น ผู้ประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยทีี่ 10 อุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมถวายความจงรักภักดี ในพิธีลงนามถวายพระพร ถวายสักการะ สดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 395 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี สานไมตรีสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 6
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี สานไมตรีสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 212 ครั้ง
แพทย์ประจำบ้าน ศอ.6 ชลบุรี ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จ.ชลบุรี
อ่าน 266 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เยี่ยมประเมินรับรองซ้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC) โรงพยาบาลเกาะกูด
อ่าน 865 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี สานไมตรีสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 237 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รับการนิเทศ จากกรมอนามัย
48 ปี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข