ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: การอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 12 ชั่วโมง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เยี่ยมติดตามโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา
อ่าน 193 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อและชมรมร้านอาหารเขต 1 จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อและชมรมร้านอาหารเขต 1 ในการดำเนินงานอาหารปลอดภัยและ "การลด ละ เลิก การใช้โฟม"
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก 42 เดือน
อ่าน 143 ครั้ง
big cleaning day สิ่งแวดล้อมไทย ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
อ่าน 121 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 4 กรกฏาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
อ่าน 95 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ขอแสดงความยินดี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ รางวัลสาขาความยั่งยืนด้านโครงสร้างและความสะอาดของส้วมสาธารณะ
อ่าน 102 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ขอแสดงความยินดี รพ.สต.บ้านคู่สร้าง อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ รางวัลสาขาการขยายภาีเครือข่ายพัมนาส้วมสาธารณะไทย
อ่าน 113 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ขอแสดงความยินดี ร้านอาหารตำนานป่า อ.เมือง จ.ระยอง รางวัลสาขาการขยายภาคีเครือข่ายพัฒนาส้วมสาธารณะไทย
อ่าน 139 ครั้ง
9 เดือน ศอ.6 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น อบรมมาตรฐาน HA
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดรณรงค์ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์เมืองบุรีรัมย์
อ่าน 126 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ลดปัญหาเด็กอ้วน
อ่าน 126 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมงานรณรงค์ "4 กรกฏาคม 2558 วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" พิธีมอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2557
อ่าน 110 ครั้ง
"วินิจฉัยชุมชน สู่กระบวนการแก้ปัญหาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3" ครั้งที่ 2
อ่าน 97 ครั้ง
อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 70 ชั่วโมง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
อ่าน 122 ครั้ง
อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 70 ชั่วโมง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
อ่าน 85 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง บูรณาการแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข พื้นที่ จ.ระยอง รอบ 2 ในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 91 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข