ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะจัดประชุม International Conference on Telecommunications, Industry and Regulatory Development (ICTIR) 2007 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรม Plaza Athenee
ชี้แจง บทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย
BKK 2008 SE Asian Announcement
โครงการสาธารณสุขรวมใจทำดีเพื่อพ่อ
แนวคิด " พ.ร.บ. สุขภาพฯจะมีน้ำยาจริงเหรือ โดย อธิบดีกรมอนามัย
รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการแม่น้ำโขง
บทบาทของศูนย์อนามัยในงานสร้างเสริมสุขภาพตามงบ PP ปี 2551
รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล) รับมอบรางวัลเกียรติบัตร การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2550
การประชุมวิชาการโรคไข้เลือดออก ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2551
ด่วน " ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน โดยเฉพาะของต่างประเทศภายใน 1 ปี ทั้งนี้ ให้ข้าราชการระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องใช้ระบบของตนเองหรือของภาครัฐภายใน 3 เดือน "
ร่วมแสดงความคิดเห็น : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ล้างส้วมพร้อมกัน.... รับวันสงกรานต์ 1-7 เมษายน 2551
โครงการสนับสนุนการวิจัย " ทุนวิจัยนวมินทร์ "
ร่างแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551-2554 นำเสนอ ครม. 11 มี.ค. 2551
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
การประชุม The Thirty-first Session of the Codex Alimentarius Commission
ภาพข่าววันที่ 1 พฤษภาคม 2551
ภาพข่าววันที่ 30 เมษายน 2551
ภาพข่าววันที่ 29 เมษายน 2551
ภาพข่าววันที่ 24 เมษายน 2551

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข