ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
สสจ.พังงาจัดการประชุม การบริหารจัดการระบบ ICS ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเขต 11
การขับเคลื่อนงานวัยรุ่น สู่เครือข่ายชุมชน รพ.อ่าวลึก จ.กระบี่
การออกแบบงานวิจัยและพิจารณาโครงร่าง การทำงานวิจัย ปี 2559
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ถอดบทเรียนอำเภอสุขภาพดี"
ศูนย์อนามัยที่ 3 สืบสาน ประเพณีไทย ลอยกระทงกับชุมชนนาป่า เน้นรักษ์สิ่งแวดล้อม
อ่าน 226 ครั้ง
เปิดประตูสู่อาเซียน ศูนย์อนามัยที่ 3 ต้อนรับ คณะแพทย์ สปป.ลาว
อ่าน 223 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รณรงค์รักเป็นปลอดภัย ในวันลอยกระทง
19 พฤศจิกายน วันส้วมโลก (Wold Toilet Day)
อ่าน 188 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ กลุ่มอาการดาวน์และการพัฒนามาตรฐานระบป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ ในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 1 และเขตสุขภาพที่ 3
อ่าน 222 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 ต้อนรับอธิบดีกรมอนามัยและคณะในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10
อ่าน 153 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 ติดตาม การพัฒนาโครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้ม
อ่าน 154 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดสัปดาห์รักษ์สุขภาพ
อ่าน 144 ครั้ง
Big Cleaning Day 2015
อ่าน 161 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเด็กไทยแก้มใสจังหวัดชัยภูมิ
อ่าน 169 ครั้ง
พิธีเปิดน้ำประปาดื่มได้การประปาส่วนภูมิภาคสะเดาจังหวัดสงขลา
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: การอบรม การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประเมิน ผู้ให้คำปรึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: การอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ธาลัสซีเมีย
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12
อ่าน 281 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ รณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันส้วมโลก" 19 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ลงพื้นที่ รณรงค์ฉีดวัคซีนตอตีบ-บาดทะยัก และไข้หวัดใหญ่ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข