ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าพบนายแพทย์ สสจ. เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่และแนวทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่รับผิดชอบ
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ส่งเสริมผู้บริหาร ไร้พุง ลดโรค
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
อ่าน 343 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดประชุม การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร
WHO ประเมินการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: งานวันสงกรานต์ประจำปี 2559
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอการจัดทำแผนการดำเนินงานมุ่งสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ลงพื้นที่ดำเนินการ Area base ที่โรงพยาบาลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้บริการคลินิกไร้พุงคุณภาพแบบมืออาชีพ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับเทศบาลนครยะลา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในการป้องกัน "ตั้งครรภ์" ไม่พร้อมในวัยรุ่น
อ่าน 275 ครั้ง
งานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
อ่าน 270 ครั้ง
สระเกล้า ดำหัว ผู้อาวุโส ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
อ่าน 245 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี “พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก” สังกัด อปท. ปี 2559
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดประชุมการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรอบ 6 เดือน
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมจัดนิทรรศการงาน M-Heart สายโลหิต สายใจ
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมประชุมสภากาแฟ พร้อมออกบูธตรวจสุขภาพครบวงจร
ศูนย์อนามัยที่ 5 ให้การต้อนรับ เลขาธิการมูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สสจ.พังงา จัดกิจกรรนวันกตัญญูผู้สูงอายุ จังหวัดพังงา ปี 2559
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สสจ.ภูเก็ตจัดโครงการอบรมครูผู้นำออกกำลังกาย
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สสจ.พังงา จัดกิจกรรมวิ่งรถไฟสายสุขภาพ "BOGIE 99 Running challenge"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข