ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น พัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยในระยะยาว 
ศูนย์อนามัยที่ 6 พบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับจังฉะเชิงเทรา ในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 267 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 พบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 244 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุกับเทศบาลตำบลแสนสุข
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ณรงค์รักนี้ต้องลองและประชาสัมพันธ์คลินิกวัยเรียนวัยรุ่นฯ ณ ถนนสายน้ำและดอกไม้
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเร่งบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 241 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมรณรงค์ เดินทางสุขใจ ปลอดภัย ปลอดโรค ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 59
อ่าน 255 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 พบ สสจ.ปราจีนบุรี เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 195 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 พบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดปราจีนบุรี ในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 201 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 พบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดสระแก้ว ในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 242 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ" ในงาน " วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559 ” ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับ สสจ.เพชรบุรี และ อบต.โพไร่หวาน จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ที่ วัดเพรียง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 7 มุ่งสู่ Blueprint for change
"ล้างส้วมพร้อมกัน....รับวันสงกรานต์ ปี 59"
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์รวมพลังบริหารการเปลี่ยนแปลง
อ่าน 165 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข