ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
DPAC ศูนย์อนามัยที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายลดอ้วน ลดพุง ลดเสี่ยง ลดโรค ระดับเขต ศูนย์อนามัยที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค
อ่าน 67 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดกิจกรรมสัปดาห์ Big Cleaning day
อ่าน 65 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพวัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม หนึ่งความภูมิใจ ของผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และผู้ปกครอง
อ่าน 108 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: การอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver)
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำข้อมูลและสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม"
อ่าน 73 ครั้ง
ศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 6 ร่วมบูรณาการงานสาธารณสุข 8 จังหวัด ภาคตะวันออก...เพื่อ ประชาชน
อ่าน 117 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "การส่งเสริมสุขภาพ...ตามแนวทางชีวจิต"
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดอบรมโปรแกรมการฝึกทักษะสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กเล็ก 6 สัปดาห์
รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานวิชาการดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557
อ่าน 297 ครั้ง
หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย 31 พฤษภาคม วันงดสุบบุหรี่โลก
อ่าน 105 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 3
มข.ดูงาน Day Care ศอ.6
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับ สสจ.ชลบุรี เสริมทักษะ ความรู้พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ให้ จนท.สาธารณสุข ขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อ่าน 125 ครั้ง
HEALTH HOT NEWS เรื่อง...การออกกำลังกาย"โนราบิค" จ.สตูล
Health Hot News พาไปชมเรื่องราวดีดีที่นี้..โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง องค์กรต้นแบบไร้พุง !
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านอนามัยแม่และเด็ก เขตบริการสุขภาพที่ 10 
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมพัฒนาโจทย์ชุดโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักศึกษาต่างประเทศ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข