ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง จัดประชุมสภากาแฟ สานสัมพันธ์ส่วนราชการใน จ.ลำปาง
HPC1 Bike for dad
อ่าน 210 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
อ่าน 194 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมกิจกรรม เนื่องในกิจกรรมวันเอดส์โลก
อ่าน 146 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มอบเกียรติบัตร “พ่อดีเด่น ปี 58”
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมเปิดงานโครงการถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย
อ่าน 221 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม ทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่ปรึกษาภาคประชาชน
อ่าน 162 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประชุมโครงการป้องกันควบคุมกลุ่มอาการดาวน์จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพในงานประชุมสัมนาทางวิชาการนานาชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ข่าวร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สสอ.หลังสวนจัดโครงการ อาหารสะอาด รสชาติอร่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ปี 2559
“ปั่นสร้างสุขภาพ ถวายพ่อหลวง”รพ.ระนอง ครั้งที่14/2558
สสจ.พังงา จัดงานมหกรรมเหลียวหลังแลหน้า@พังงาสุขภาวะปี 2559
สสจ.ชุมพร จัดกิจกรรม “ปั่นตามรอยพ่อ
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมกับ จัดกิจกรรม รณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จัดมหกรรมสื่อสารสุขภาพ ปี 2559
ศอ.๑๑ จัดโครงการรณรงค์ปั่นสองล้อ สู่พัฒนาการเด็กดี เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: ข่าวรับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้ผ่านการรับรองตามเกณฑ์คุณภาพ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข