ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ 5 จับมือเครือข่ายจัด โครงการขับเคลื่อนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ 7 ภารกิจพิชิตพุงเขตสุขภาพที่ 9
อ่าน 177 ครั้ง
การอบรมภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส 9 – 10 พฤษภาคม 2558
การอบรมภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส 6 – 7 พฤษภาคม 2558
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ใส่ใจประชาชน ประชุมพัฒนาระบบการบริการสุขภาพช่องปาก
อ่าน 232 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 จับมือเครือข่ายบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการถนนอาหารปลอดภัย
อ่าน 245 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับคณะศึกษาดูงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โครงการพัฒนาต้นแบบ "เด็กไทยแก้มใส"
อ่าน 217 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ จังหวัดชายแดน ไทย - มาเลเซีย 2015
อ่าน 145 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรม "วันพยาบาลสากล"
อ่าน 148 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 อบรมช่วยฟื้นคืนชีพ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
สสจ.ระยอง ขับเคลื่อนงาน กรมอนามัย ใส่ในชาวระยองส่งเสริมสุขภาพ เน้น "อ่อนหวาน ไม่เค็ม มันพอดี๊ พอดี"
อ่าน 127 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสุดยอดส้วมสาธารณะ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น สำรวจแหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปาเพื่อเฝ้าระวังกรณีบ่อขยะ
รองเท้าส้นสูงสวยสง่า แต่ปัญหาสุขภาพเพียบ
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมกับ สสจ.บุรีรัมย์ คัดเลือกร้านอาหาร
อ่าน 247 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ออกนิเทศการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ชมชุนดูแลผู้สูงอายุ ( ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.)
ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข