ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: การอบรม การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประเมิน ผู้ให้คำปรึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: การอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ธาลัสซีเมีย
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12
อ่าน 312 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ รณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันส้วมโลก" 19 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ลงพื้นที่ รณรงค์ฉีดวัคซีนตอตีบ-บาดทะยัก และไข้หวัดใหญ่ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC
ศูนย์อนามัยที่ 5 ยกทีมลงพื้นที่โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา รณรงค์วันส้วมโลก
อ่าน 152 ครั้ง
แพทย์ประจำบ้าน ศูนย์อนามัยที่ 3 ดูงานพื้นที่ระดับดีเยี่ยม ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ชุมชน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
อ่าน 186 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมคณะผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 6 ลงพื้นที่ จ.ระยอง ควบคุม ป้องกัน โรคติดต่อ
อ่าน 186 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ประชุมเตรียมงาน STOP HIV & Syphilis Infant
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มาประสานขอศึกษารูปแบบชมรมผู้สูงอายุ ณ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.อุบลฯ
แพทย์ประจำบ้าน ศูนย์อนามัยที่ 3 ดูงานพื้นที่ระดับดีเยี่ยม ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ชุมชน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
อ่าน 295 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 มุ่งสู่ PMQA
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ปี 2558"
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
ศูนย์อนามัยที่ 10 จัดนิทรรศการ "ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน"
อ่าน 156 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 จัดกิจกรรม วันเบาหวานโลก ปี 2558 "กิน อยู่ เป็น"
อ่าน 176 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง : คนแข็งแรงควรระวัง เพราะภูมิคุ้มกัน "ไข้เลือดออก" ที่ดีเกิน ยิ่งทำอาการทรุดเร็ว
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง : แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิต กับปริมาณขยะสุดฮอต
คณะแพทย์ ศรีลังกา ดูงาน พื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 3
อ่าน 151 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข