ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนวัดเขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช :คปสอ.ละอุ่นร่วมจัดมหกรรม เปิดเมืองกินฟรี ของดีละอุ่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สสจ.สุราษฏร์ธานี จัดการประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช :มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม สร้างสุขผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ณ โรงเรียนบ้านกลาง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยการเจริญพันธ์"
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมฟื้นฟูศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการจัดบริการและสื่อสารความเสี่ยง "ลดอ้วนลดโรค"
อ่าน 222 ครั้ง
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับเครือข่าย รับโล่รางวัล เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2559
กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น ศอ.10 อุบลฯลงพื้นที่ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์คลินิกวัยรุ่น
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินที่ทะเลสาบบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดซ้อมอุบัติเหตุ พัฒนาคุณภาพงานบริการ
อ่าน 277 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประชุม Conference 100 ตำบลต้นแบบ
อ่าน 506 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
อ่าน 331 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ต้อนรับนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต(ไทยและนานาชาติ)
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการ...เมืองยุทธจักรอาหารอร่อย
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับกรมอนามัยจัดการประชุมปฏิบัติการโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย มุ่งสู่องค์กรการนำด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรม 5ส.
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี พร้อมสู่การปฏิบัติการ DOH Change
อ่าน 346 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อ่าน 255 ครั้ง
บูรณาการประเมินรับรองมาตรฐาน รพ.ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC) รพ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
อ่าน 221 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข