ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศอ.6 ชูเมืองสุขภาพดี 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 จ.จันทบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายแพทย์ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ นำทีมร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน “บ้านพ่อ สู่อ้อมกอดพ่อ @ ปากพนัง”
สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม ปั่นเช้า –ปั่นเย็น เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนเขตบริการสุขภาพอำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภออ่าวลึก ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน จัดมหกรรม รักอ่าวลึก ครั้งที่ 9
รพ.อ่าวลึก ชมรมท่องเที่ยวอ่าวลึกจัดกิจกรรมExplor Aoluk 2015 ปั่นท่องเที่ยว และเสริมสร้างสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 11จัดการประชุมโครงการถอดบทเรียนเด็กไทยแก้มใส เขตสุขภาพที่ 11
กรมอนามัยโคราชร่วมงานรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ หวังลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศการปีใหม่
การอบรมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้รับการประเมิน/แนะนำ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสามัคคี เนื่องในวันปีใหม่ปี 2559
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จัดการอบรมโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะทางด้านร่างกายบุคลากร
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจิตเสริมสร้างจิตใจในการปฏิบัติงาน
อ่าน 223 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ จัดอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง รวมพลัง Big Cleaning Day
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ติวเข้มการพัฒนาระบบควบคุมภายใน
ฝากผู้สูงวัยไว้กับ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ชูงานเด่นงานสูงอายุครบวงจร
อ่าน 395 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ จัดพิธีลงนามรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ จัดอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 และรุ่น 2

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข