ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เวทีวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาหาร โภชนการสุขภาพ และ Training need สำหรับโรงเรียน และเครือข่ายชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี" ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "การฝึกพลังลมปราณ"
สสจ.ลำปาง จัดอบรมแกนนำ To be number one ณ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ร่วมเปิด "คลินิกส่งเสริมสุขภาพพระนครเวชกรรม"
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9
อ่าน 183 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสูงอายุรับบริการโรงพยาบาล หวังต่อยอดนำมาปรับมาตรฐานการดูแล
อ่าน 170 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ผนึกกำลังขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยแก้มใส โคราช ชัยภูมิ
อ่าน 150 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยแก้มใส จังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน 175 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
งานทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย รณรงค์ "ปากหอม ปอดสะอาด" ณ คลินิกส่งเสริมสุขภาพพระนครเวชกรรม
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดพิธีเปิดป้ายการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ในโรงเรียน ด้วยกลวิธีทันตกรรมเพิ่มทวี“โรงเรียนฟันแท้ดีครบ จนจบ ป.6”
เรื่องเล่า เร้าพลัง จากศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 150 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2558 สร้างสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 152 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประเมินการดำเนินงานคลินิกไร้พุง (DPAC) ในพื้นที่ CUP ป่าพยอม
อ่าน 159 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะและการสุขาภิบาลอาหารไทย-มาเลเซีย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558
อ่าน 165 ครั้ง
ศอ.6 จัดอบรม CPR ผู้ใหญ่
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
อ่าน 192 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย
อ่าน 182 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรของศูนย์การเรียนรู้ Training Center"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข