ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอนามัยแม่และเด็ก
ตลาดนัดความรู้ & นวัตกรรม 3Rs
ส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3 อ. กับ ศอ.6
ศูนย์ฯพร้อมด้วยส่วนราชการใน จ.ลำปางจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ประเมินรับรองวัดส่งเสริมสุขภาพระดับดีเด่น
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัตการและสรุปผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคแก่หน่วยบริการ, สถานบริการ
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย จัดการประชุม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ทีมคู่หู....ก้าวสู่คุณภาพ"
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ยินดีต้อนรับทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย
อ่าน 264 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ขอแสดงความยินดี นายแพทย์บุญแสง บุญอำนวยกิจ เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1
อ่าน 281 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ถวายเทียนพรรษา วัดปางม่วง
คาราวานส่งเสริมสุขภาพประชาชน พื้นที่รอบเหมืองแร่ทองคำเคลื่อนที่จังหวัดพิจิตร
อ่าน 217 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน
อ่าน 266 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์  “ วัยรุ่นไทย ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ” 
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมรายการมองเมืองเหนือ (ช่วงสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน) รณรงค์ตักบาตรสุขภาพ ลดโรคให้พระสงฆ์
อ่าน 239 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์แกนนำ จังหวัดสระบุรี อำเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดประชุมเรื่อง เคล็ดไม่ลับ เรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนางานธุรการ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ
ศูนย์ อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: การวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการในวัยเรียนสำหรับภาคี เครือข่ายในพื้นที่ตรวจราชการเขต 2
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: โครงการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดอบรม 7 ภารกิจพิชิตพุง เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านโภชนาการ
อ่าน 208 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: ตรวจสุขภาพประจำปี ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข