ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดเวทีเรื่องเล่าเร้าพลัง “เทคนิคจูงใจให้ผู้มารับบริการเข้าโปรแกรมลดน้ำหนัก”
กรมอนามัย ส่งมอบมส้วมสุขอนามัยให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจประเมิน EHA ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 124 ครั้ง
ศอ.6 พัฒนาเครือข่ายการสื่อสารงานกรมอนามัย 2558
ศูนย์พึ่งได้ รพ.ขอนแก่น ดูงาน ศอ.6
ศูนย์อนามัยที่ 1 มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง
เลือกกิจกรรมปิดเทอม เสริมทักษะลูกน้อย
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรมโยคะเพื่อสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่งการพัฒนากระบวนการงาน DPAC คุณภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการเรื่อง "การบริการที่ดี" (Service Mind)
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการอบรมพัฒนาแกนนำผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดอบรมการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ จากสโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดพิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดอบรม 7 ภารกิจพิชิตพุง
อ่าน 82 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: การดูแลสุขภาพในฤดูร้อน
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: ข่าวการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง
โรงพยาบาลลำพูดได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริการปฐมภูมิสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยใน health plaza สุขอนันต์ปาร์ค และ health plaza hospital
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ
อ่าน 703 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข