ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 5 สร้างกระแสกรณรงค์ลดเค็ม จัดประชันฝีมือส้มตำปลาร้าสุขภาพ
อ่าน 384 ครั้ง
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี 2558
อ่าน 401 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เส้นทางสู่สุขภาพดี ศูนย์ฯ 12 ยะลา รุ่นที่ 2
อ่าน 442 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปรับแนวคิด เปลี่ยนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมส่งวิทยากร อบรมให้ความรู้กลุ่มแกนนำดูแลผู้ป่วยติดเตียงในเทศบาล
อ่าน 248 ครั้ง
มหกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตามกลุ่มวันและระบบควบคุมโรค ปี 2558
อ่าน 207 ครั้ง
ศอ.7 อุบลฯจัดอบรมหลักสูตรเจริญรอยตามพระยุคลบาท พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส (รุ่นที่5)
ศอ.7 อุบลฯจัดอบรมหลักสูตรเจริญรอยตามพระยุคลบาท พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส (รุ่นที่4)
Teen center ศอ.7 อุบลฯ รณรงค์ “วัยรุ่นไทย ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ”
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย ถอดบทเรียน EHA เทศบาลตำบลป่าบอน จ.พัทลุง การดำเนินงานน้ำประปาดื่มได้
อ่าน 199 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์แกนนำ จังหวัดสระบุรี ปี 2558
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขต 11 เยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขต 11 เยี่ยมเสริมพลัง สสอ.ท้ายเหมือง การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยเขต 11 เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านม่าหนิก อ. ถลาง จ. ภูเก็ต
โครงการอบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิด
รมต.สธ. เยี่ยมชมการดำเนินงานหมอครอบครัว จ.พังงา
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับ สสจ.ปราจีนบุรี จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
อ่าน 289 ครั้ง
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก
ศอ.6 เตรียมพร้อม...ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ..2558
อ่าน 306 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เป็นวิทยากรจัดการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข