ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 5 จูงมือเครือข่าย ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการอาหาร
อ่าน 249 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ต้อนรับ คณะพยาบาลศาสตร์ มข.ดูงาน
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ธาลัสซีเมีย” เขตสุขภาพที่ 7 และ 8
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น “เสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม”
สำนักโภชนาการ ประสานศูนย์อนามัยที่ 5 และสสจ.สุรินทร์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหาร
อ่าน 354 ครั้ง
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 "ชีวิตที่มีสีสัน"
อ่าน 289 ครั้ง
การประชุมประเมินผลการดำเนินงานและเพิ่มทักษะการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้เครื่องมือ Value Chain (รอบ 12 เดือน)
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดประชุม การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2559 ของศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
คลินิกพระนครเวชกรรม ศูนย์อนามัยที่ 1 เดินสายลงทะเบียนเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทอง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดอบรมการคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM และประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA 4 I)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดงาน CQI เปิดเวทีนำเสนองานด้านส่งเสริมสุขภาพ
อ่าน 255 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: ข่าวให้สัมภาษณ์เรื่องสวนสมุนไพรศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: ข่าวให้สัมภาษณ์เรื่องการใช้ยาที่ถูกต้อง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ประชุมชี้แจงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์
ศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีมเครือข่ายสรุปผลการรับรู้ข้อมูลสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์ปี 2558
อ่าน 400 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารไทย-มาเลเซีย สำหรับร้านอาหาร
อ่าน 322 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ปิดโครงการ "ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้"
อ่าน 268 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลฯ รับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการสาธารสุขสิรินธร
รองอธิบดีกรมอนามัยนิเทศงานรอบ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลฯ
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพบุคลากรที่ยั่งยืนและคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2558
อ่าน 252 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข