ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ข่าวแจก "กรมอนามัย ขับเคลื่อนงาน Long Term Care และภาวะสมองเสื่อม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"
อ่าน 457 ครั้ง
ภาพข่าว กรมอนามัย ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"
อ่าน 347 ครั้ง
ข่าวแจก "สาธารณสุขแนะ 10 วิธีออกกำลังกาย ทำง่าย สนุก สุขภาพดี"
ข่าวแจก"กรมอนามัย ชี้ พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกฯ ปกป้องสิทธิแม่รับข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้องเพื่อคุ้มครองลูกได้กินอาหารที่ดีที่สุด"
ภาพข่าว"กรมอนามัย ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถปนากระทรวงสาธารณสุข"
อ่าน 602 ครั้ง
ภาพข่าว"กรมอนามัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เดินหน้าเพื่อพัฒนาเด็กไทยแก้มใสสู่ความยั่งยืน รุ่นที่ 2"
อ่าน 581 ครั้ง
ภาพข่าว"การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร"
อ่าน 573 ครั้ง
ข่าวแจก"กรมอนามัย รณรงค์วันส้วมโลก “ส้วมดี ชีวีมีสุข” ส่งเสริมส้วมสะอาด มาตรฐาน HAS "
อ่าน 889 ครั้ง
กรมอนามัย สนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จัดประชุมสัมมนาโครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียน
อ่าน 542 ครั้ง
ข่าวแจก "กรมอนามัยเผย ข้าวไทยมีคุณค่าโภชนาการเพียบ ย้ำ ซื้อจากชาวนาช่วยสร้างรายได้ในช่วงวิกฤติ"
อ่าน 605 ครั้ง
ข่าวแจก"กรมอนามัย แนะ 5 วิธี ลดปริมาณขยะ หลังคืนลอยกระทง"
ข่าวแจก"กรมอนามัย ย้ำ ประชาชนในพื้นที่ท้องสนามหลวง ล้างมือทุกครั้ง ก่อนกินอาหาร-หลังเข้าส้วม"
อ่าน 579 ครั้ง
ภาพข่าว"เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานตำบลต้นแบบฯ
ภาพข่าว"พิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560"
อ่าน 568 ครั้ง
ข่าวแจก"กรมอนามัย สานต่อการเจริญตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียนอย่างครบวงจร"
อ่าน 529 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ภาพข่าว "กรมอนามัย ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560"
ภาพข่าว "กรมอนามัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช"
ข่าวแจก "กรมอนามัย ย้ำ เสื้อผ้าเก่าเก็บนาน เสื้อผ้ามือสอง ต้องซัก ทำความสะอาดก่อนใส่ หวั่นติดโรคผิวหนัง"
ข่าวแจก “21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” กรมอนามัยเปิดบริการทำฟันฟรีที่คลินิกส่งเสริมทันตสุขภาพฯ
อ่าน 633 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข