ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศอ.7อุบลฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดแบบบูรณาการ
สุขภาพดีวันสตรีสากล กับ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ผอ.ศอ.7 อุบลฯ ประกาศนโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สู่สถานที่ทำงานลดโลกร้อน
ข่าวโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับคณะศึกษาดูงาน 5ส. จาก อบต.ด่านขุนทด
กิจกรรมประจำสัปดาห์ ของคลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ทุกวันพฤหัสบดี
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ออกนิเทศการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ชมชุนดูแลผู้สูงอายุ ( ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.) ครั้งที่1
ข้อแนะนำในการปฏิบัติตน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ ในภาวะวิกฤตหมอกควันและไฟป่า ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เกินค่ามาตรฐาน
อ่าน 292 ครั้ง
ม.มหิดล ดูงาน Border Health ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
อ่าน 371 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558
อ่าน 145 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้ เรื่อง การเลือกซื้ออาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย
อ่าน 416 ครั้ง
ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย ตรวจประเมินโรงเรียนระดับเพชร
อ่าน 315 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การจัดการน้ำเพื่อการบริโภค"
อ่าน 118 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ่าน 122 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาโปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สุ่มตรวจอาหารตลาดนัดแผงลอย ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ข่าวพิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัย ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต ปี 2558
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดอบรมซ้อมแผนอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ประชุมแนวทางส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อขับเคลื่นงานในพื้นที่ พมพ. และยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข