ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
รมต.สาธารณสุขเปิดงานประชุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สตรีท้องไม่พร้อมและการแท้งที่ไม่ปลอดภัย
อ่าน 133 ครั้ง
เพชรสุดทางบูรพา
อ่าน 109 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ "บูรณาการสานคิด" พิชิตแยกส่วน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี รับฟังสรุปผลการตรวจสอบภายใน จากทีมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดกิจกรรมประจำสัปดาห์ ของคลินิกโรคเรื้อรัง
สสจ.อุดรฯ ดูงานคลินิกวัยรุ่นฯ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดำเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ระดับประเทศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ
อ่าน 296 ครั้ง
กรมอนามัย จัดสัมมนา"เสริมพลัง สร้างทักษะสุขภาพ@DHS"20จังหวัดในพื้นที่ภาดตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน "เรื่องการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก" เพื่อสร้างความรู้ด้านสุขภาพ
อ่าน 234 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับ สสจ.ระยอง ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี และ สสจ.ระยอง มุ่งมั่นปั้นเพชร
อ่าน 661 ครั้ง
หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
อ่าน 226 ครั้ง
อบรมหลักสูตร EHA อปท.จันทรบุรี
อ่าน 279 ครั้ง
"บวร" กลยุทธิ์ความสำเร็จโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
อ่าน 277 ครั้ง
เจียระไนเพชรระยอง
อ่าน 84 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมกระบวนการ บูรณาการสานคิด...พิชิตแยกส่วน ครั้งที่ 2
อ่าน 98 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ลงนาม “สร้างเครือข่ายบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว” เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ไทย-ลาว ประสานใจพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมประเมินการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ปี 2558 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข