ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ต้อนรับคณะนิเทศงานจากกรมอนามัย
อ่าน 124 ครั้ง
เตรียมก่อนแต่ง พร้อมก่อนท้อง ลูกน้อยสมบูรณ์แข็งแรง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ต้อนรับทีมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กร
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องระบบประปาพื้นฐานด้านการผลิตประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน การผลิตประปาจากแหล่งน้ำใต้ดิน
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ออกนิเทศงานโครงการชุมชนต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดกิจกรรมประจำสัปดาห์ ของคลินิกโรคเรื้อรัง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมแข่งขัน กีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2558
อ่าน 299 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ร่วมกับ สำนักสุขภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกซื้ออาหารสะอาด ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน สุพรรณบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโครงการติดตามดูแลด้านสุขอนามัยสถานที่จำวัดของสมมเณรฯ
อ่าน 138 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดประชุมพัฒนางานเอดส์ในแม่และเด็ก ในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายงานแม่และเด็ก
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก สัมภาษณ์สดรายการวิทยุ เรื่อง "การเลือกซื้ออาหารสะอาด ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน"
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ต้นรับคณะศึกษาดูงาน งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่
อ่าน 96 ครั้ง
รักเป็นปลอดภัย..ใส่ใจคนรอบข้าง
อ่าน 82 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข
อ่าน 101 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2558 อนามัยเด็กลาง และศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี รับการนิเทศงาน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ห่วงใยอนามัยแวดล้อม แนะรับมือสารอันตรายช่วงเทศกาลตรุษจีน
อ่าน 120 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ วิชาชีพ ครั้งที่ 15
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 12

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข