ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมพัฒนาโจทย์ชุดโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักศึกษาต่างประเทศ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบรี จัดโครงการศูนย์เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบดูแลผู้สูงอายุสู่แกนนำท้องถิ่น
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จับมือร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ขับเคลื่อน โครงการเด็กไทยแก้มใส เพื่อสุขภาพเด็กไทยทุกคน
อ่าน 145 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลในงาน “ วิสาขบูชา พุทธบารมี ”
อ่าน 148 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดโครงการ“ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส เจริญรอยตามพระยุคลบาท พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ”
คลินิกส่งเสริมสุขภาพพระนครเวชกรรม ศูนย์อนามัยที่ 1 เข้ารับการตรวจประเมิน โดย สปสช. และโรงพยาบาลภูมิพลฯ
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยเจริญพันธุ์
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศอ. 4 ราชบุรี เปิดสนาม รับทีมพี่เลี้ยงระบบคุณภาพ HA (QLN) ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับ สสจ. และตลาดศรีเมือง เตรียมความพร้อม รับโครงการตลาดสดวิถีไทย
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัด ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านการใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศอ. 4 ราชบุรี จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดโครงการพัฒนากลไกการทำงานของคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต (MCH.Board)
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการข้อมูลระบบเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม ของเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดประชุม สื่อสารดี สุขภาพดี ปี 2558
อ่าน 147 ครั้ง
ศูนย์เด็กเล็กอ่อนหวาน พัฒนาเด็กไทยฟันดี
ศูนย์อนามัยที่ 10 จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
อ่าน 179 ครั้ง
ตลาดนัดความรู้ 20 พ.ค. 58 ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ KM Healthy Fair 2015
อ่าน 198 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในถนนรื่นรมย์ และในตลาดสดเทศบาลนครตรัง
อ่าน 207 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข