ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ลดปัญหาเด็กอ้วน
อ่าน 241 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมงานรณรงค์ "4 กรกฏาคม 2558 วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" พิธีมอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2557
อ่าน 187 ครั้ง
"วินิจฉัยชุมชน สู่กระบวนการแก้ปัญหาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3" ครั้งที่ 2
อ่าน 162 ครั้ง
อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 70 ชั่วโมง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
อ่าน 250 ครั้ง
อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 70 ชั่วโมง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
อ่าน 218 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง บูรณาการแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข พื้นที่ จ.ระยอง รอบ 2 ในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 186 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS รพ.บางบ่อ
อ่าน 164 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ต้อนรับน้องๆ นักเรียนคณะวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม (SSR)
ศูนย์อนามัยที่ 5 เปิดบ้านต้อนรับคณะดูงานสูงอายุเทคศบาลตำบลโพสะ พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรม
อ่าน 169 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 ต้นรับ นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวโคราชดูงาน
อ่าน 179 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก มอบเกียรติบัตรให้กับเด็ก ผู้ปกครอง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและเครือข่ายอำเภออนามัยเจริญพันธุ์"
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดรณรงค์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ ประเดิมสุรินทร์ที่แรก
จังหวัดปราจีนบุรี มอบฟันเทียมพระราชทานฯ คืนความสุขให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพดี ยิ้มสดใส
อ่าน 416 ครั้ง
เยี่ยมเสริมพลัง รพสต. ต้นแบบดีเด่นระดับเขต11 รพ.สต.บ้านบางผึ้ง ต.โคกยาง อ. เหนือคลอง จ.กระบี่
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่อำเภอดีเด่นการพัฒนา DHS /PCA –FCT เขต 11
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดโครงการ นวัตกรรมการจัดการความรู้ FCT-DHS/PCA บ้านเลขที่ 11/7
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขบังคลาเทศ ศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในด้านการบริหารและส่งเสริมสุขภาพบริการด้านอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข