ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ประชุมพัฒนามาตรฐานอำเภอสุขภาพดี
อ่าน 116 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น แนะมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น สวัสดีปีใหม่ นายก อบจ.
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กในชุมชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2558
อ่าน 115 ครั้ง
รมว.สธ. และคณะ ลงพท.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจังหวัดสระบุรี
สุขสันต์วันเด็ก ปี 58
อ่าน 90 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดประชุม ขับเคลื่อนการฝากครรภ์แนวใหม่และแนวทางการดูแลส่งต่อทางสูติกรรมเขตนครชัยบุรินทร์
อ่าน 141 ครั้ง
อาหารวันเด็กเลี่ยงน้ำอัดลม
ศูนย์อนามัยที่ 10 สวัสดีปีใหม่ 2558
อ่าน 155 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กรมอนามัย แนะหลัก 5 ป. เลือกของขวัญปีใหม่ สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ
อ่าน 177 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น มอบเตียงพยาบาลให้เรือนจำขอนแก่น
รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี (ระดับประเทศ) ที่ จ.ยโสธร
อธิบดีกรมอนามัย เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครบวงจร (Health Promotion Plaza)
รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ชมรมร้านขายยานราธิวาส มองของช่วยเหลือหลังน้ำลดรัฐกลันตันมาเลเซีย
อ่าน 141 ครั้ง
HPC 10 Sport day & Happy New Year 2015
อ่าน 118 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี พบเครือข่ายจังหวัด...ในเขตบริการสุขภาพที่ 6 สวัสดีปีใหม่ 58
อ่าน 90 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 กรมอนามัย จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด/อำเภอ
อ่าน 177 ครั้ง
นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงาน พิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัยโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย อำเภอวิภาวดี จังหวัดส
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข