ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
เรื่องเล่า เร้าพลัง จากศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 210 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2558 สร้างสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 240 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประเมินการดำเนินงานคลินิกไร้พุง (DPAC) ในพื้นที่ CUP ป่าพยอม
อ่าน 230 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะและการสุขาภิบาลอาหารไทย-มาเลเซีย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558
อ่าน 243 ครั้ง
ศอ.6 จัดอบรม CPR ผู้ใหญ่
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
อ่าน 252 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย
อ่าน 279 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรของศูนย์การเรียนรู้ Training Center"
ลดโฟม ลดป่วย ลดโลกร้อน
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดอบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ยินดีต้อนรับ ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย ประชุมปรึกษาหารือเตรียมรณรงค์จัดบริการในโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุจังหวัดยะลา
อ่าน 501 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดเวทีเรื่องเล่าเร้าพลัง “เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน”
รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.อุบลฯ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ให้สัมภาษณ์ เรื่อง "พิธีเปิดป้ายการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียน"
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมประชุมบูรณาการสานคิด พิชิตแยกส่วน ครั้งที่ 3
อ่าน 258 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรอย่างยั่งยืน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งนักศึกษา จำนวน ๓ ท่าน ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพสุขภาวะ
อ่าน 273 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 ชวนกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ วิธีง่ายๆป้องกัน ไวรัสเมอร์ส
อ่าน 477 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 ขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยแก้มใส เริ่มต้นเดินหน้าอบรมประเดิมที่แรกจังหวัดสุรินทร์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข