ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัย ห่วงใยนักเดินทาง ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ลงพื้นที่รณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย 5 ท่า อรหันต์หลังพวงมาลัย ห่วงใยนักเดินทาง
ราชบุรีจัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมรณรงค์ เดินทางสุขใจ ปลอดภัย ปลอดโรค
ศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการประขุมปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรอง เพื่อเป็นผู้ประเมินรับรองแบบมืออาชีพ
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ห่วงใย ใส่ใจ ผู้ขับขี่..ช่วงเทศกาลปีใหม่
อ่าน 207 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธาลัสซีเมีย ในเขตสุขภาพที่ 2
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
การแข่งขันกีฬาฮาเฮ สามัคคี สร้างสุข ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดงานปีใหม่ส่งท้ายปี 57 เน้นพิธีแบบไทยพร้อมใส่ใจสุขภาพ
อ่าน 134 ครั้ง
สุขภาพดี กับ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ในงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและพัฒนาการศูนย์เด็กเล็ก เพิ่มพูนทักษะครูผู้ดูแลเด็ก
อ่าน 220 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี เปิดตัวโครงการ สร้างศูนย์ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่บริการที่ 4
อธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพ ผู้ประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมงานเรารักขอนแก่น
สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับเด็กปฐมวัย
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดอบรมหลักสูตรผู้ให้คำปรึกษา (Instructors) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ครู ข) การป้องกันการจมน้ำในเด็ก และการบริหารกล้ามเนื้อตา ภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการ สัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้สูงอายุชัยภูมิ
อ่าน 149 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข